Denne høytiden hjelper vi vanskeligstilte barn i samarbeid med UNICEF

Gasum har samarbeidet med UNICEF i flere år, og det fortsetter vi med. I stedet for å gi vanlige julegaver donerer vi et beløp til UNICEFs nødhjelpsarbeid for å hjelpe vanskeligstilte barn over hele verden.

UNICEF har virksomhet i 190 land. De bistår før, under og etter nødssituasjoner, ved å gi barn og familiene deres nødvendig hjelp med blant annet rent vann og helsetjenester, og for å sørge for at barna kan fortsette skolegangen, også i krisetider. UNICEFs nødhjelp settes inn der den gjør mest nytte, og bruken av organisasjonens midler følges opp kontinuerlig.

Vi vil takke våre kunder og samarbeidspartnere for året som har gått, og vi ønsker dere en flott høytid og et riktig godt nytt år!