Gasum har samarbetat med UNICEF under flera år och i år fortsätter vi vårt samarbete. Istället för att ge bort traditionella julklappar donerar vi till UNICEF:s nödhjälpsinsatser som hjälper behövande barn i hela världen.

UNICEF är verksamma i 190 länder före, under och efter katastrofer med målsättningen att hjälpa barn och familjer med grundläggande behov, som rent vatten och sjukvård och att barn kan fortsätta sin utbildning även i krissituationer. UNICEFs nödhjälpsinsatser inriktas på där de behövs mest och användningen av medel övervakas kontinuerligt.

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och önskar er alla god jul och gott nytt år!