Gasum er samarbeidspartneren for bedrifter som vil redusere utslippene og ta de riktige valgene i energimarkedet

Bedriftene i mange ulike industrisegmenter har fått nye utfordringer. Det har blitt svært viktig å redusere utslippene, noe som gjør det til en stor fordel å tilby energiløsninger som dekker hele verdikjeden. Gasums styrke som energiselskap er nettopp allsidigheten. I tillegg til energi har selskapet et bredt utvalg energimarkedstjenester for bedrifter som prøver å finne den riktige veien i et marked i utvikling.

I løpet av de siste årene har industribedriftene fått mange nye utfordringer. Utvikling av driften handler ikke lenger bare om kostnadseffektive løsninger, men også om å redusere utslippene og etter hvert bli karbonnøytrale og fossilfrie. Den konkrete veien til disse målsettingene er energiløsninger som er bærekraftige og pålitelige, også på lang sikt.

«Utslippsmålene har funnet veien ut av PowerPoint-presentasjonene og inn i den virkelige verden, og bedriftene må begynne å iverksette tiltak. De må finne de riktige løsningene som passer både deres egne og kundenes behov, og det er her Gasum kan være til hjelp», sier Tommy Mattila, Gasums Vice President for industri.

Gasums styrke som energiselskap er det brede tilbudet. I tillegg til konvertering til flytende naturgass (LNG) og biogass (LBG) har selskapet et bredt tilbud med flere ulike energimarkedstjenester. På denne måten kan Gasums eksperter finne den perfekte kombinasjonen av tjenester til hver enkelt kunde, uansett hvilken bransje det dreier seg om.

Fordeler med LNG og LBG i kombinasjon med fornybar elektrisitet

Hvis man ønsker å redusere bedriftens CO2-utslipp og starte prosessen mot en karbonnøytral og fossilfri fremtid, må man først se på produktene som produseres og bedriftens individuelle utslippsmål. Sammen med bedriftens driftsmodell vil dette for eksempel bestemme hvorvidt det er smart å bytte fra propan eller oljeprodukter til LNG og LBG, og hvilke deler av driften som bør drives med fornybar energi fra vindkraft.

«Fra vårt perspektiv kan LNG/LBG og elektrisitet utfylle hverandre. På denne måten vil ikke kundens energitilførsel være avhengig av kun ett produkt, og de kan redusere utslippene på en mer effektiv og fleksibel måte», sier Mattila.

LNG og LBG går om hverandre som brennstoff. Det betyr at bedriftene kan benytte ulike blandinger av de to. For eksempel kan bedriften øke andelen LNG i blandingen over tid, og dermed gradvis gå over til 100 % fornybart brennstoff.

Opprinnelsesgaranti og dokumenterte reduksjoner i CO2-utslippene

Betingelsene for produksjonen, spesielt med tanke på bærekraft, kommer ikke lenger kun fra bransjen eller bedriften selv. Sluttbrukerne har også sine egne utslippsmål å tenke på.

I Norge må for eksempel entreprenører som tar oppdrag fra staten kunne dokumentere at produktene og tjenestene deres er produsert med metoder som er bærekraftige nok. Hvis de bruker biogass som drivstoff til logistikken eller LNG til å produsere ulike materialer, må de i tillegg regne på utslippene og dokumentere bærekraften for kundene sine.

Vi har beregnet utslippene til Gasums brennstoffer. LBG er for eksempel kjent for å redusere utslippene med opptil 90 % gjennom brennstoffets livssyklus. Beregningene er dokumenterte, noe som betyr at også bedrifter som bruker disse brennstoffene kan benytte beregningene overfor sine egne kunder.

Gasum kan i tillegg fremvise opprinnelsesgarantier for den fornybare elektrisiteten som brukes. Opprinnelsesgarantiene betyr at bedriftene for eksempel kan velge nordisk vindkraft eller strøm som har fått EKOenergy-merking.

Reduksjon av karbonutslippene gjennom hele verdikjeden

Gasums tilbud til industrikunder inkluderer planlegging av individuelle energiløsninger og levering av energi, i tillegg til kvotehandel, risikostyring for elektrisitetsbalanse og optimalisering av strømpriser, porteføljeadministrasjon og meglertjenester samt overvåking av energimarkedet. Dette betyr at Gasum er en komplett leverandør av denne typen tjenester til sine industrikunder.

«Vi kan være en samarbeidspartner gjennom hele verdikjeden, og vi støtter kundene hele veien mot utslippsmålene deres. Vi skreddersyr tjenestene våre, fordi vi ønsker å kjenne kundene og vite hva de driver med. Hvis vi utvikler et godt og langvarig samarbeid, gjør dette jobben enklere for begge parter. Jeg mener at dette er ekstremt verdifullt, spesielt nå som kunnskapen vi har om energi er i rask endring», sier Mattila.

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.