Gasum planlegger et nytt biogassanlegg i Vormstad Norge

Gasum er en del av et konsortium bestående av tre parter, som planlegger bygging av et nytt biogassanlegg i Vormstad kommune ved Trondheim i Norge. Konsortiet heter Trøndelag Biogass og de to andre medlemmene er de norske investeringsselskapene Aune Holdingselskap og Salvesen & Thams.

Trøndelag Biogass har startet reguleringsprosessen for den valgte tomten i Vormstad kommune. Gasum vil være majoritetseier av anlegget og all produsert biogass vil bli distribuert av Gasum.

Gasum har foreløpig ikke tatt en investeringsbeslutning, men hvis prosjektet fortsetter vil byggingen av anlegget etter planene starte våren 2024 og produksjonen starte i slutten av 2025.

Gasums første biogassanlegg i Norge

Vormstad-anlegget vil bli Gasums første biogassanlegg i Norge, som er en svært viktig steg for å utvide selskapets biogassproduksjon. Gasum har allerede 17 biogassanlegg i Finland og Sverige.

Anlegget skal behandle opptil 500.000 tonn organisk avfall per år og produsere opptil 200 GWh biogass. Miljøvennlig gjødsel produsert som et biprodukt av prosessen vil bli tilgjengelig for de samme lokale bøndene som leverer gjødsel og annet landbruksavfall som skal behandles ved anlegget.

Biogassbruk kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brensel. Beregningen av utslippsreduksjonen tar hensyn til hele biogassverdikjeden, fra innkjøp av bioavfall til biogassproduksjon, distribusjon og bruk.

De neste årene er betydelige investeringer i økt biogassproduksjon en del av Gasums strategi og et viktig steg på veien for å hjelpe våre kunder mot en karbonnøytral energifremtid

Les mer om fordelene med biogass >

Kontakt:

Erik Woode, Director, Project Development & Management
+46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com