Gasum åpner ny fyllestasjon for flytende gass i Växjö i Sverige

Energiselskapet Gasum fortsetter å utvide sitt nordiske nettverk av gassfyllestasjoner. Det nyeste tilskuddet, i Växjö i det sentrale Sør-Sverige, er et ledd i Gasums arbeid for å imøtekomme den voksende etterspørselen etter drivstoff som kan redusere utslippene. Den nye stasjonen åpner mandag 3. juli.

Det nordiske energiselskapet Gasum har gleden av å annonsere åpningen av en ny fyllestasjon for flytende gass i Växjö. Stasjonen tilbyr flytenbe biogass (LBG) og flytende naturgass (LNG), som begge gir lavere CO2-utslipp enn konvensjonelle drivstoff. Gasum kan nå levere både komprimert og flytende gass til transportselskaper over hele Sverige, fra de nordligste områdene til regionene i sør. Gasum eier hele verdikjeden, noe som gir dem muligheten til å gjennomføre enda en betydelig utvidelse av nettverket. Stasjonen i Växjö er den 22. fyllestasjonen Gasum har bygget i Sverige.Totalt i Norden er det nå over 50 stasjoner til sammen, hvorav noen drives av Gasums samarbeidspartnere.

Alwex Transport, et logistikkselskap med et ambisiøst mål om å bidra til et renere miljø, har vært en viktig aktør i etableringen av fyllestasjonen i Växjö.

«Vi er svært glade for å være en del av denne milepælen for grønn transport», sier Peter Sagebrandt, adm.dir. i Alwex Transport. «Gjennom samarbeidet med Gasum kan vi spille en viktig rolle i å fremme mer bærekraftig transport. Vi gleder oss til å se hvordan den nye fyllestasjonen vil utgjøre en forskjell for miljøet og gi kundene våre muligheten til å velge en grønnere løsning til transporttjenestene sine.»

Växjö styrker Gasums fyllestasjonsnettverk i Sverige

Etterhvert som nettverket for gassfyllestasjoner utvides til nye områder, blir det stadig flere gassdrevne tunge kjøretøy på svenske veier. Det er snart tusen tunge kjøretøy i Sverige som går på flytende gass. Legger man til tungtransporten som går på komprimert gass, er antallet over 2200.

Utvidelsen av stasjonsnettverket gir flere aktører muligheten til å gå over til lavutslippstransport.

«Vi er svært fornøyde med å utvide fyllestasjonsnettverket til Växjö, noe som bidrar til at enda flere logistikkaktører kan nå utslippsmålene sine ved å bytte til renere og mer kostnadseffektive drivstoff. Stasjonen i Växjö er resultatet av et samarbeid mellom Alwex Transport og Gasum, og den oppretter en ny korridor mellom øst- og vestkysten i Sverige», sier Sharareh Edström, Gasums trafikkdirektør for Sverige.

Gasum samarbeider med partnere for å hjelpe Sverige med å nå klimamålene

Sveriges nasjonale mål er å redusere utslippene med minst 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010-nivåene. Sammen med samarbeidspartnere som er villige til å investere i fyllestasjoner og lastebiler, jobber Gasum for å hjelpe Sverige med å nå dette målet. Bruk av biogass i transportbransjen kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 prosent gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff.

«For å nå klimamålene må vi redusere utslippene fra tyngre kjøretøy som kommer fra denne sektoren. Vi er fornøyde med investeringsbidraget fra miljøinitiativet Klimatklivet. Det setter oss i stand til å bygge en infrastruktur som bidrar til å drastisk redusere utslippene der det trengs som mest», konkluderer Sharareh.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no