Gasum öppnar en ny tankstation för flytande gas i Växjö

Energibolaget Gasum fortsätter att expandera sitt nätverk av tankstationer för gas i Norden. Det senaste tillskottet i Växjö, underlättar Gasums åtagande att möta den växande efterfrågan från kunderna på bränslealternativ som kan minska utsläppen. Den nya stationen öppnar måndagen den 3 juli.

Det nordiska energibolaget Gasum är glada över att kunna meddela öppnandet av sin nya tankstation för flytande gas i Växjö. Stationen erbjuder förnybar LBG (flytande biogas) och LNG (flytande naturgas), som båda minskar koldioxidutsläppen jämfört med konventionella bränslen. Gasum kan nu tillhandahålla både komprimerad och flytande gas till transportföretag som är verksamma över hela Sverige, från de nordligaste delarna till de södra regionerna. Gasums ägande över hela värdekedjan gör det möjligt att expandera korridoren av stationer med ytterligare ett betydande steg. Stationen i Växjö är Gasums 22:a egenbyggda tankstation i Sverige, vilket innebär att det totala antalet i Norden uppgår till över 50, varav några drivs av Gasums samarbetspartner.

Alwex Transport, ett logistikföretag med ett ambitiöst mål att bidra till en renare miljö, har varit avgörande för att etablera tankstationen i Växjö.

”Vi är otroligt glada över att vara en del av denna milstolpe inom gröna transporter”, säger Peter Sagebrant, VD för Alwex Transport. ”Vårt samarbete med Gasum har gjort det möjligt för oss att spela en avgörande roll för att främja mer hållbara transporter. Vi ser fram emot att se hur denna nya tankstation kommer att göra skillnad för miljön och ge våra kunder möjlighet att välja en grönare lösning för sina transportbehov.”

Tankstationen i Växjö stärker Gasums nätverk i Sverige

I takt med att infrastrukturen för tankstationer för gas byggs ut i nya områden dyker allt fler gasdrivna tunga fordon upp på de svenska vägarna. Det finns snart 1 000 tunga fordon som kör på flytande gas idag i Sverige, och tillsammans med de tunga fordon som kör på komprimerad gas finns det mer än 2 200.

Utbyggnaden av nätverket av tankstationer öppnar upp nya möjligheter att övergå till transporter med lägre utsläpp.

”Vi är glada över att kunna stärka vår tankstationskapacitet i Växjö, så att allt fler logistikoperatörer kan nå sina utsläppsmål genom att byta till renare och mer kostnadseffektiva bränslen. Stationen i Växjö är det fruktbara resultatet av ett samarbete mellan Alwex Transport och Gasum som möjliggör en ny korridor som förbinder Sveriges öst- och västkust”, säger Sharareh Edström, chef för Business Sweden, Traffic på Gasum.

Gasum samarbetar med partner för att stödja Sveriges klimatmål

Sveriges nationella mål är att minska utsläppen med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Gasum, tillsammans med samarbetspartner som är villiga att investera i stationer och lastbilar, är fast beslutna att hjälpa Sverige att nå detta mål. Användningen av förnybar och kostnadseffektiv biogas inom transporter kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen under bränslets livscykel.

”För att nå klimatmålen måste vi minska utsläppen från tunga fordon som kommer från denna sektor. Vi gläder oss över investeringsbidraget från miljöinitiativet Klimatklivet, som gör det möjligt för oss att bygga infrastruktur som bidrar till att drastiskt minska utsläppen där det behövs som mest”, avslutar Sharareh.

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.