Gasum har sagt opp avtalen med Gazprom Export om levering av naturgass via rørledning

Gasum har hatt en langtidsavtale med det russiske selskapet Gazprom Export om levering av naturgass via rørledning. I april 2022 stilte Gazprom Export krav om at betalingene som var fastsatt i leveringsavtalen, heretter skulle betales i rubler i stedet for euro. Gasum godtok ikke dette kravet. I tillegg var det en betydelig uenighet mellom selskapene vedrørende andre krav som ble stilt i forbindelse med avtalen. På grunnlag av dette valgte Gasum å gå til megling i henhold til vilkårene i avtalen.

I november 2022 kom kjennelsen fra voldgiftsdomstolen. Ifølge kjennelsen var ikke Gasum forpliktet til å betale i rubler eller via den foreslåtte betalingsprosedyren. Videre beordret voldgiftsdomstolen at Gasum og Gazprom Export skulle fortsette forhandlingene om avtalen for å løse situasjonen.

Forhandlingene mellom Gasum og Gazprom Export er nå avsluttet. Partene klarte ikke å bli enige i løpet av perioden fastsatt av voldgiftdomstolen, og Gasum har derfor sagt opp langtidsavtalen med Gazprom Export om levering av naturgass. Avtalen ble sagt opp 22. mai 2023.

Partene vil fortsette å sluttføre detaljene rundt oppsigelsen. Gasum vil ikke kommentere disse detaljene.

Gazprom Export stoppet leveringen av naturgass via rørledning til Gasum i mai 2022, og det har ikke blitt levert naturgass via rørledning fra Russland etter dette tidspunktet. Oppsigelsen gjelder kun avtalen om levering av gass via rørledning. Gasums langtidsavtale med Gazprom Export om levering av LNG gjelder fortsatt.

For mer informasjon, kontakt:

Olga Väisänen, direktør, Communications and Sustainability, Gasum
tlf. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com