Gasum har haft ett långsiktigt avtal om rörledningsgas med ryska Gazprom Export. I april 2022 kom Gazprom Export med ett krav till Gasum om att de betalningar som överenskommits i leveransavtalet skulle göras i rubel i stället för i euro. Gasum accepterade inte detta krav. Dessutom hade företagen betydande oenigheter om vissa andra krav som ställdes med utgångspunkt i avtalet. På grund av dessa skäl tog Gasum ärendet till skiljedomstol i enlighet med leveransavtalet.

I november 2022 meddelade skiljedomstolen en beslut i ärendet. Enligt skiljedomen var Gasum inte skyldiga att betala i rubel eller genom det föreslagna betalningsförfarandet. Dessutom överlät skiljedomstolen Gasum och Gazprom Export att fortsätta sina bilaterala avtalsförhandlingar för att lösa situationen.

Förhandlingarna mellan Gasum och Gazprom Export har nu avslutats. Parterna kunde inte lösa situationen inom den period som skiljedomstolen fastställde och därför sa Gasum upp det långsiktiga naturgasleveransavtalet med Gazprom Export den 22 maj 2023.

Parterna kommer att fortsätta att slutföra detaljerna kring uppsägningen av avtalet. Gasum kommenterar inte detaljer kring detta.

Gazprom Export upphörde med naturgasleveranserna till Gasum i maj 2022 och sedan dess har inga leveranser av rörledningsgas skett från Ryssland. Uppsägningen gäller endast avtalet om leverans av rörledningsgas. Det långsiktiga LNG-leveransavtalet som Gasum har med Gazprom Export gäller fortfarande.

För ytterligare information, kontakta:

Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum Oy
Telefon. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com