EU utvider sanksjonene mot Russland

Mandag 24. juni godkjente EUs ministerråd den 14. sanksjonspakken mot Russland. Pakken omfatter blant annet et forbud mot å kjøpe eller importere flytende naturgass med opprinnelse i Russland, gjennom EU-terminaler som ikke er koblet til EUs gassnettverk. Forbudet i sanksjonspakken trer i kraft 26. juli 2024.

De nye EU-sanksjonene gir ikke Gasum muligheten til å si opp avtalen med Gazprom Export, men de utgjør en force majeure-hendelse når det gjelder kjøp eller import av russisk LNG til terminaler utenfor nettverket. Gasum overholder alle EUs sanksjoner og vil unnlate å kjøpe eller importere russisk LNG fra og med 26. juli.

Mer informasjon:
Olga Väisänen, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Gasum
+358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com