Måndagen den 24 juni godkände Europeiska unionens råd det 14:e sanktionspaketet mot Ryssland. Paketet innehåller ett förbud mot att exempelvis köpa eller importera flytande naturgas från Ryssland genom terminaler i EU som inte är anslutna till EU:s gasnät. Förbudet som ingår i sanktionspaketet träder i kraft den 26 juli 2024.

De sanktioner som antagits av EU ger inte Gasum rätt att säga upp sitt avtal med Gazprom export, men utgör force majeure för inköp eller import av rysk flytande naturgas till terminaler utanför gasnätet. Gasum följer alla sanktioner som EU har infört och kommer inte att köpa eller importera rysk flytande naturgas från och med den 26 juli.

För mer information:

Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum
+358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com