Fazer bidrar til det grønne skiftet med fornybar gass – Gasum og Fazer Bakery Finland underskriver intensjonsavtale for samarbeid om bruk av e-metan i transport og produksjon av brød

Det nordiske energiselskapet Gasum og Fazer Bakery Finland, som er landets ledende leverandør av bakervarer, har undertegnet en intensjonsavtale om å lage en plan for å bruke fornybar gass til å redusere utslippene innen transport og produksjon av brød. Foruten bedre utnyttelse av matavfall og bruk av biogass er målet å samarbeide om e-metan som produseres med fornybar energi.

Fazer Bakery Finland planlegger å fase ut fossile brennstoff i produksjonen innen 2030. Det planlagte samarbeidet vil hjelpe Fazer Bakery Finland med å nå CO2-utslippsmålene i selskapets bærekraftsstrategi. Fazer deltar i vitenskapsbaserte tiltak for reduksjon av klimautslipp (SBTi) og har som mål å redusere utslippene med 42 prosent innen 2030.

Allerede i dag brukes alt matavfall fra Fazer Bakeries’ produksjon til biogassproduksjon i samarbeid med Gasum. Biogass som er produsert av matavfall fra produksjonen, kan dekke omlag en femtedel av energien som kreves for å varme opp ovnene på bakeriene i Vanda, Lahtis og Villmanstrand.

«Vi er allerede i gang med et systematisk og effektivt arbeid for å redusere matavfallet», sier Marko Bergholm, administrerende direktør i Fazer Bakery Finland. «Det er imidlertid viktig at vi fortsetter å redusere matavfallet og finner nye måter å bruke det på. Det nye brennstoffet e-metan kan brukes i Fazers egne bakerier, til å varme opp ovnene, og i veitransporten, som drivstoff til lastebiler og leveringsbiler, fra og med 2026.»

«Gasums strategiske mål er å forsyne markedet med sju terawattimer fornybar gass per år innen 2027, noe som er opptil fire ganger mer enn i dag. Noe av dette vil være e-metan. Hvis vi når dette målet, betyr det en årlig reduksjon i CO2-utslippene fra Gasums kunder på 1,8 millioner tonn. Samarbeidsavtalen med Fazer er et godt eksempel på Gasums ambisjon om å hjelpe kundene våre med å redusere klimagassutslippene, for eksempel ved å utvikle markedet for e-metan», sier Tommy Mattila, direktør for transport og industri i Gasum.

Gass spiller en betydelig rolle for å ta i bruk fornybar energi på områder der elektrifisering er vanskelig. Dette omfatter blant annet tungtransport og en del industriprosesser. En annen fordel er at gass kan leveres etter behovet i markedet, mens leveringskapasiteten for strøm avhenger av været.

Biogass er en form for ren energi som er tilgjengelig allerede nå. Tilgjengeligheten av biogass er imidlertid begrenset, og e-metan som syntetisk og fornybar gass bidrar betydelig til å redusere bruken av fossile brennstoffer.

Les mer om e-metan (på engelsk)>>

Foto: Fazer Bakery Finland

Mer info om:

Fazer
Tarja Kuusela, Fazer Bakery Finland, kommunikasjonsdirektør tarja.kuusela@fazer.com, tlf. 040 587 6063

Gasum
Mikko Syrjänen, direktør for forretningsutvikling i Gasum mikko.syrjanen@gasum.com, tlf. 050 302 8148

Fazer Bakery Finland:

Fazer er markedslederen i den finske bakeribransjen. Fazers store bakerier ligger i Vanda, Lahtis og Villmanstrand. Selskapet har nesten 140 småbakerier i dagligvarebutikker, der bakerne baker «hjemmelaget» brød for hånd. Fazer Bakery har ca. 1600 ansatte i Finland.

Gasum:

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gass- og energimarkedet. Vi tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Vi bidrar til å redusere karbonutslippene hos våre egne kunder og deres kunder igjen. Gasum-gruppen har ca. 340 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er i sin helhet eid av den finske staten.