Fazer främjar den gröna omställningen med hjälp av e-gas – Avsiktsförklaring mellan Gasum och Fazer Bageri Finland om samarbete inom användning av e-metan i brödtransporter och produktion

Det nordiska energibolaget Gasum och Fazer Bageri Finland, Finlands ledande aktör inom bageribranschen, har undertecknat en avsiktsförklaring där målet är att skapa en plan för vilken roll förnybar gas kommer att ha när det gäller att minska utsläppen inom Fazers brödtransporter och produktion. Utöver utnyttjande av matsvinn och användning av biogas är målet att samarbeta inom e-metan som framställs med förnybar energi.

Fazer Bageri Finland planerar att frångå fossila bränslen som värmekälla för ugnarna senast 2030. Det planerade partnersamarbete stöder Fazer Bageri Finlands hållbarhetsstrategi vad gäller minskade CO2-utsläpp. Fazer har förbundit sig till vetenskapligt baserade mål för minskade utsläpp (initiativet Science Based Targets initiative) med målsättningen att minska sina utsläpp med 42 procent senast 2030.

Redan för tillfället används allt matsvinn som uppstår i Fazer Bageris produktion, som inte som sådant lämpar sig som mänskoföda, till att framställa biogas i samarbete med Gasum. Den biogas som framställs av matsvinn från produktionen räcker till ungefär en femtedel av den energi som behövs för uppvärmning av ugnarna på bagerierna i Vanda, Lahtis och Villmanstrand.

”Vi arbetar redan nu långsiktigt med att minska matsvinnet och har nått goda resultat”, säger Marko Bergholm, VD för Fazer Bageri Finland. ”Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att minska matsvinnet och att hitta nya sätt att utnyttja det. Det nya e-metanbränslet kommer att kunna användas på Fazers bagerier för uppvärmning av ugnar och som bränsle i lastbilar med släpvagn och distributionsbilar vid vägtransporter av bröd från och med 2026.”

”Gasums strategiska mål är att senast 2027 erbjuda sju terawattimmar förnybar gas om året på marknaden, vilket är upp till fyra gånger så mycket som i dag. En del av detta kommer att vara e-metan. När Gasum uppnår detta mål innebär det att Gasums kunder minskar sina utsläpp med totalt 1,8 miljoner ton koldioxid om året. Samarbetsavtalet med Fazer är ett bra exempel på Gasums mål att vara en partner till sina kunder för att minska utsläppen av växthusgaser, bland annat genom att utveckla marknaden för e-metan”, säger Tommy Mattila, chef för trafik- och industriverksamheten på Gasum.

Gas spelar en viktig roll inom förnybar energi på områden som är svåra att elektrifiera. Till dessa hör bland annat tunga marktransporter och vissa industriella processer. Gas erbjuder också efterfrågeflexibilitet i energisystem där tillgången på el är väderberoende.

Biogas är en form av ren energi som finns tillgänglig redan i dag. Tillgången på biogas är dock begränsad, och e-metan som är en syntetisk och förnybar gas bidrar avsevärt till att minska användningen av fossila bränslen.

Läs mer om e-metan >>

Foto: Fazer Bageri Finland

Ytterligare information:

Fazer
Tarja Kuusela, Fazer Bageri Finland, kommunikationsdirektör,
tarja.kuusela@fazer.com, tfn +358 40 587 6063

Gasum
Mikko Syrjänen, direktör för affärsutveckling, Gasum,
mikko.syrjanen@gasum.com, tfn +358 50 302 8148

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 340 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv

Fazer Bageri Finland

Fazer är marknadsledande inom bageribranschen i Finland. Fazers stora bagerier ligger i Vanda, Lahtis och Villmanstrand. Företaget har närmare 140 butiksbagerier i dagligvarubutiker där hantverksbagare bakar bröd på plats för hand av inhemskt mjöl. Fazer Bageri sysselsätter totalt cirka 1 600 personer i Finland. Fazers produktion av bageriprodukter är inhemsk till ca 92 procent.

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till ytterligare ca 40 olika länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2022 uppgick till 1,1 miljarder euro.