Gasum åpner fyllestasjon i Vänersborg i samarbeid med Centralen

Energiselskapet Gasum åpner en ny fyllestasjon i den svenske byen Vänersborg i mars 2024. Stasjonen er resultatet av et samarbeid med logistikkselskapet Centralen. Ved å utvide nettverket av fyllestasjoner svarer Gasum på den voksende etterspørselen etter biogass i hele Norden.

Gasums nyeste fyllestasjon åpnes 11. mars 2024 i Vänersborg i Sverige. Stasjonen skal forsyne både tunge kjøretøy og personbiler med flytende og komprimert biogass (LBG/CBG) og naturgass (LNG/CNG). Dette blir Gasums 23. fyllestasjon i Sverige.

«Vänersborg er et knutepunkt der europaveien E45 har forbindelser med både E6 i vest og E20 i øst. Det betyr at den nye stasjonen er et stort fremskritt for biogassdrevet logistikk mellom innlandet i Sverige og rutene til Norge på vestkysten, sier Sharareh Edström, Gasums trafikkdirektør for Sverige.

Stasjonen er bygget i samarbeid med Gasum-kunden Centralen, på sistnevntes tomt utenfor sentrum. Centralen er et logistikkselskap som eies av 70 transportselskaper, med en kjøretøypark på til sammen 220 tunge kjøretøy. Centralen er en del av TRB, som har samarbeidet med Gasum over lang tid.

«Vi må samarbeide hvis vi skal få gjort noe med klimaendringene. Hos Centralen er vi svært takknemlige for å ha en samarbeidspartner som Gasum, som gjør det mulig å tilby kundene våre fossilfri transport. Vi ser store muligheter med å gå over til fossilfrie drivstoff. Det er det riktige å gjøre, men det vil også bidra til en enda mer produktiv dialog med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Når klimaet står på alles agenda hver eneste dag, vil vi klare å skape et bærekraftig samfunn», sier Johan Jansson, adm.dir. i Centralen.

Den nye stasjonen ligger på adressen Dubbgatan 10.

Gasum svarer på den voksende etterspørselen etter biogass

Gasum utvider nettverket av fyllestasjoner for å svare på den voksende etterspørselen etter lavutslippsdrivstoff som biogass. I 2023 var det over 2500 tunge kjøretøy som gikk på enten flytende eller komprimert biogass. Antallet har vokst jevnt og trutt de siste årene.

Biogass er et fornybart og lokalprodusert drivstoff som kan hjelpe både veitransport- og shippingselskaper med å effektivt redusere utslippene sine i dag. Utslippene gjennom drivstoffets livssyklus er opp til 90 % lavere sammenlignet med tradisjonelle, fossile drivstoff.

Gasums strategiske mål er å forsyne det nordiske markedet med 7 TWh fornybar biogass hvert år innen 2027. Dette volumet vil bety en reduksjon i CO2-utslippene på 1,8 millioner tonn i året.

Som en del av denne strategiske målsettingen planlegger Gasum fem store biogassanlegg i Götene, Borlänge, Kalmar, Sjöbo og Hörby i Sør-Sverige. Byggingen av anlegget i Götene er allerede i gang, og byggestart i Borlänge er planlagt i løpet av våren.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Johan Jansson, adm.dir., Lastbilscentralen i Tvåstad AB
Tlf.: +46 76 31 79 389

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/