Gasum öppnar gastankstation i Vänersborg i samarbete med Centralen

Energibolaget Gasum kommer att öppna en ny gastankstation i Vänersborg i mars 2024. Tankstationen är ett resultat av ett samarbete med logistikföretaget Centralen. Genom att utöka sitt nätverk av tankstationer svarar Gasum på den växande efterfrågan på biogas i hela Norden.

Gasums senaste tankstation kommer att öppnas den 11 mars 2024 i Vänersborg. Stationen kommer att betjäna både tunga fordon och personbilar med flytande och komprimerad biogas (LBG/CBG) och naturgas (LNG/CNG). Det blir Gasums 23:e tankstation i Sverige.

”Vänersborg är ett trafiknav vid Europaväg E45 som ansluter både till E6 i väster och till E20 i öster. Det innebär att den nya tankstationen kraftigt förbättrar anslutningen för biogasdriven logistik mellan inlands- och västkusttrafiken till Norge. säger Sharareh Edström, Director Traffic på Gasum i Sverige.

Stationen etableras i samarbete med Gasums kund Centralen på deras anläggning utanför stadskärnan. Centralen är ett logistikföretag som ägs av 70 transportföretag med en sammanlagd fordonsflotta på 220 tunga fordon. Centralen är en del av TRB, samarbetspartner till Gasum sedan en lång tid tillbaka.

”Att arbeta för att förbättra vår miljö är en resa som vi måste göra tillsammans. Vi på Centralen är mycket tacksamma över att ha en samarbetspartner som Gasum som gör att vi kan erbjuda våra kunder fossilfria transporter. Vi ser stora möjligheter när det gäller att ställa om till fossilfria bränslen. Förutom att göra rätt saker kommer det att öka en produktiv dialog mellan kunder, leverantörer och samarbetspartner. I och med att klimatet står på dagordningen överallt, alla dagar i veckan, kommer vår hållbarhetssatsning att lyckas”, säger Johan Jansson, VD på Centralen.

Den nya stationen är belägen på adressen Dubbgatan 10.

Gasum svarar på den ökande efterfrågan på biogas

Gasum utökar sitt nätverk av tankstationer för att möta den växande efterfrågan på bränslen med låga utsläpp, såsom biogas. År 2023 fanns det mer än 2 500 gasdrivna tunga fordon som drivs antingen med flytande eller med komprimerad biogas. Antalet har ökat stadigt under de senaste åren.

Biogas är ett förnybart och lokalt producerat bränsle som gör att både vägtransport- och rederiföretag effektivt kan minska sina utsläpp redan idag. Dess livscykelutsläpp är upp till 90 procent lägre jämfört med traditionella fossila bränslen.

Gasums mål är att lansera 7 TWh förnybar biogas per år på den nordiska marknaden fram till 2027. Denna mängd skulle innebära en årlig besparing på 1,8 miljoner ton koldioxidutsläpp.

Som en del av sitt strategiska mål planerar Gasum fem storskaliga biogasanläggningar i Götene, Borlänge, Kalmar, Sjöbo och Hörby i södra Sverige. Byggandet av anläggningen i Götene har redan påbörjats och byggandet av anläggningen i Borlänge är planerad att starta under våren.

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Johan Jansson, VD, Lastbilscentralen i Tvåstad AB
Tel. 076-31 79 389

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.