Gasum har åpnet Norges sørligste fyllestasjon for biogass i Kristiansand

Gasum, et av Nordens ledende energiselskaper, har åpnet sin nyeste gassfyllestasjon, i Kristiansand. Åpningen markerer en betydelig utvidelse av selskapets infrastruktur for flytende biogass (LBG) i Norge. Gasum har samarbeidet med Mjåvann Invest om den nye fyllestasjonen. Stasjonen tilbyr både komprimert og flytende biogass, og den er i tråd med selskapets strategi om å imøtekomme den økende etterspørselen etter bærekraftig drivstoff i regionen. Den er åpen for både kommersielle distributører og private aktører.

Stasjonen i Kristiansand er Gasums sjette LBG-fyllestasjon i Norge. Den er strategisk plassert for å betjene regionens logistikkselskaper, og den legger til rette for langtransport mellom Oslo og Kristiansand. Videre planlegger Gasum å bygge flere fyllestasjoner i 2024, en av de vil være i Sandnes i nærheten av Stavanger, som blir det første steget mot å koble sammen korridoren langs E39 fra Kristiansand til Ålesund.

I Kristiansand har Gasum samarbeidet både med investeringsselskapet Mjåvann Invest, som grunneier, og flere logistikkselskaper med base i Kristiansand.

«Vi på Mjåvann Industriområde er svært glade og stolte for at Gasum har etablert denne nye fyllestasjonen ved anlegget vårt i Mjåvann. Tilbudet om biogass gjør området mer attraktivt for alle som har en form for logistikkbehov. Det grønne skiftet i transportsektoren går for fullt, så denne fyllestasjonen er positiv for hele Sør-Norge», sier Andre Kjetså, daglig leder i Mjåvann Industripark AS.

Det lokale logistikkselskapet Veøy, med avdelingsleder Vemund Hansen, har investert i biogasslastebiler og var pilotkunde allerede fra testfyllingsperioden.

«Vi er veldig fornøyde med at Gasum har etablert en fyllestasjon for biogass på Mjåvann. Det betyr at vi kan erstatte diesel med biogass for å redusere CO2-utslippene våre», sier Hansen.

Josdal Transportservice og daglig leder Johnny Josdal vil motta sine første biogasslastebiler i løpet av noen måneder.

«Vi er glade for å kunne imøtekomme den voksende interessen for biogass, ved å utvide fyllestasjonsnettverket til Kristiansand. Denne utvidelsen er et viktig steg i utviklingen av infrastrukturen for biogass, og målet er å muliggjøre transport med biogassdrevne lastebiler over hele Sør-Norge innen utgangen av 2025. Utvidelsen av det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner er ikke bare bra for miljøet – det gir også logistikkselskapene muligheter til å redusere utslippene betydelig», sier Jogeir Munkeby, Gasums salgssjef for trafikk i Norge.

Endringer som reduserer utslippene

Gasum ser en voksende interesse for biogass blant norske transportselskaper, da biogass regnes som et kostnadseffektivt alternativ for å redusere utslippene og gjøre virksomheten mer bærekraftig. Bruk av biogass gir en betydelig reduksjon av klimagassutslippene og bidrar mot Norges ambisiøse mål om å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030.

I tillegg kan bruk av biogass bidra til opptil 90 % lavere klimagassutslipp gjennom drivstoffets livssyklus sammenlignet med fossile drivstoff. Bruk av biogass kan også forbedre den lokale luftkvaliteten ved å betydelig redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

Gassfyllestasjonen ligger på adressen Mjåvannsvegen 216, 4628 Kristiansand S.

More information:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tel. +47 90148074, jogeir.munkeby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no