Gasum investerer i nytt biogassanlegg i Borlänge for å kunne tilby mer fornybar energi ut på markedet

Gasum har besluttet å investere i et nytt biogassanlegg i den svenske byen Borlänge. Investeringen er neste steg i Gasums plan om å bygge fem store biogassanlegg i Sverige. Den er også et skritt på veien mot Gasums strategiske mål om en betydelig økning av biogasstilgangen i Norden de neste årene.

Gasum går videre med planen om å øke tilgangen til biogass, ved å investere over 62 millioner euro i byggingen av et biogassanlegg i den svenske byen Borlänge. Prosjektet har fått et tilskudd på 15 millioner euro fra det svenske Naturvårdsverket, gjennom investeringsprogrammet Klimatklivet.

Spaden stikkes i jorda i løpet av våren 2024. Råstoffet blir en blanding av matavfall og husdyrgjødsel fra lokale husholdninger og gårder, og anlegget vil produsere flytende biogass (LBG) tilsvarende 133 gigawattimer (GWh) per år fra 2026.

Biogass er et fornybart og klimavennlig drivstoff som produseres av ulike typer organisk avfall. I flytende form kan det brukes innen skipsfart, veitransport (inkludert tungtransport) og industri. Det er et svært attraktivt drivstoff, ettersom det kan redusere livssyklusutslippene med 90 prosent sammenlignet med tradisjonelle drivstoff.

Matavfall og husdyrgjødsel fra nærområdet som råstoff

Anlegget i Borlänge vil bruke totalt 270 000 tonn råstoff i året. Matavfallet skal samles inn og behandles av Gasums lokale samarbeidspartner Borlänge Energi, og husdyrgjødselen hentes fra bønder i Borlänge-området.

«Borlänge-anlegget blir Gasums nordligste biogassanlegg i Sverige, og vi ser frem til et tett samarbeid med Borlänge Energi. Denne investeringen er neste steg mot målet om å øke vår egen biogassproduksjon til to terawattimer (TWh) i året innen 2027», sier Erik Woode, Head of Production i Gasum.

I tillegg til flytende biogass vil Borlänge-anlegget produsere 250 000 tonn miljøvennlig kvalitetsgjødsel i året. Resirkulert gjødsel inneholder organisk masse som er viktig for å vedlikeholde åkerlandets vekstforhold og værbestandighet, noe som ikke er tilfellet med fossilbasert gjødsel.

Anlegget i Borlänge er det andre av fem storskala biogassanlegg som Gasum planlegger å bygge i Sverige. Byggingen av det første anlegget, i Götene, begynte i februar 2023, og anlegget forventes å starte biogassproduksjonen i slutten av 2024. De siste tre anleggene skal ligge i Kalmar, Sjöbo og Hörby. Gasum planlegger også et biogassanlegg i nærheten av Trondheim.

Disse prosjektene er en del av Gasums nyreviderte strategi, der planen er å investere stort i biogasstilgangen i Norden i årene fremover. Gasums mål er å forsyne markedet med sju terawattimer (7 TWh) fornybar gass hvert år innen 2027. Dette vil bety en årlig reduksjon i CO2-utslippene fra Gasums kunder på 1,8 millioner tonn.

For mer informasjon, kontakt:

Fräs Annika Andersson, Head of Project Development & Execution
+46 702 307 582, fras.annika.andersson@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/