Gasum investerar i en ny biogasanläggning i Borlänge för att erbjuda mer förnybar energi på marknaden

Gasum har beslutat att investera i en ny biogasanläggning i Borlänge, Sverige. Investeringsbeslutet är nästa steg i Gasums plan att bygga fem storskaliga biogasanläggningar i Sverige. Det främjar också Gasums strategiska mål att avsevärt öka tillgången på biogas i Norden under de kommande åren.

Gasum fortsätter sin plan för att öka tillgången på biogas genom att investera över 62 miljoner euro i byggandet av en biogasanläggning i Borlänge. Projektet har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet.

Byggandet av anläggningen kommer att påbörjas under våren 2024. Genom att använda en blandning av regionalt anskaffat organiskt hushållsavfall och gödsel kommer anläggningen att producera 133 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG) per år från 2026 och framåt.

Biogas är ett förnybart och klimatvänligt bränsle som framställs av olika typer av organiskt avfall. I flytande form kan det användas inom sjöfart, vägtransporter, inklusive tunga fordon, och inom industrin. Det är ett mycket attraktivt bränsle eftersom det kan minska utsläppen under hela livscykeln med upp till 90 procent jämfört med traditionella bränslen.

Regionalt anskaffat organiskt hushållsavfall och gödsel som råmaterial

Anläggningen i Borlänge kommer att använda totalt 270 000 ton råmaterial per år. Hushållsavfall kommer att samlas in och bearbetas av Gasums lokala samarbetspartner Borlänge Energi, och gödsel kommer att anskaffas från jordbrukare i Borlängeområdet.

”Anläggningen i Borlänge är den nordligaste av Gasums biogasanläggningar i Sverige, och vi ser fram emot ett nära samarbete med Borlänge Energi. Den här investeringen är nästa steg mot vårt mål att öka vår egen biogasproduktion till två terawattimmar (TWh) per år till 2027” säger Erik Woode, Head of Production på Gasum.

Förutom flytande biogas kommer anläggningen i Borlänge att producera 250 000 ton miljövänliga gödselmedel av hög kvalitet per år. Jämfört med fossila gödselmedel innehåller återvunna gödselmedel organiskt material som är viktigt för att bibehålla odlingsförhållandena och väderbeständigheten på jordbruksmarker.

Anläggningen i Borlänge är den andra anläggningen i en serie av fem storskaliga biogasanläggningar som Gasum planerar att bygga i Sverige. Bygget av den första anläggningen, som ligger i Götene, påbörjades i februari 2023 och förväntas börja producera biogas i slutet av 2024. De återstående tre anläggningarna kommer att ligga i Kalmar, Sjöbo och Hörby. Gasum planerar också en biogasanläggning nära Trondheim i Norge.

Projekten är en del av Gasums förnyade strategi att göra stora investeringar i tillgången av biogas i Norden under de kommande åren. Gasums mål är att bidra med sju terawattimmar (TWh) förnybar gas till den nordiska marknaden år 2027. Att uppnå detta mål skulle innebära en total utsläppsminskning på 1,8 miljoner ton koldioxid för Gasums kunder.

Mer information:

Fräs Annika Andersson, Head of Project Development & Execution
+46 702 307 582, fras.annika.andersson@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv