Gasum og NLF samarbeider for å fremme bruk av biogass i det grønne skiftet i Norge

Gasum og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har inngått en samarbeidsavtale for å fremheve biogass som en av flere energiløsninger i det grønne skiftet. Dette skal gjøres ved å spre kunnskap om biogassen og dens fordeler som erstatning for diesel.

Gasum, et ledende nordisk energiselskap, og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har offisielt inngått en strategisk samarbeidsavtale med mål om å fremme biogassens rolle i det grønne skiftet i Norge. Samarbeidet, som trådte i kraft 1. januar 2024, har som mål å etablere biogass som en viktig løsning i det pågående grønne skiftet i transportsektoren, med fokus på å erstatte diesel.

Lokale NLF-medlemmer og tilknyttede selskaper kan også utvide kunnskapen sin om biogass ved å invitere Gasum til møter. Gasum vil aktivt dele kunnskap om biogass som et bærekraftig drivstoff til transportsektoren. Samarbeidet omfatter aktivt arbeid for å forbedre rammebetingelsene for biogass i Norge, dialog med lastebilprodusentene og deltakelse på arrangementer som fremmer biogass som en grønn løsning.

«Med samarbeidsavtalen ønsker NLF, sammen med Gasum, å løfte frem biogass som en av flere grønne energiløsninger i det grønne skiftet. Dette skal skje gjennom promotering av biogass og dens fordeler ved å erstatte fossilt drivstoff», sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

«Biogass er det optimale valget for tungtransport. Det er en konkurransedyktig og velutprøvd teknologi som hjelper logistikkselskapene med å redusere klimagassutslippene sine. Komprimert biogass gir rask fylling, noe som gjør den godt egnet til lokal distribusjon og logistikk. Flytende biogass gjør det mulig å kjøre svært langt mellom fyllingene. Per i dag er det ca. 2600 biogassdrevne lastebiler på veiene i Norge, hvorav 600 går på flytende biogass», sier Gasums salgssjef Jogeir Munkeby.

Gasum fortsetter å gjøre biogass mer tilgjengelig

Gasum tilgjengeliggjør biogassen ved å utvide nettverket av gassfyllestasjoner. I tillegg til stasjonsnettverket har Gasum introdusert sin første «mobile» fyllestasjon for flytende biogass, på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker. Stasjonen har vært i drift siden november. Den setter Gasum i stand til å levere biogass der det trengs, og den representerer første trinn i Gasums plan om å sette i drift flere lignende fyllestasjoner i fremtiden.

«Den nye stasjonen er en betydelig oppgradering for sjåførene som kjører biogassdrevne lastebiler. Den er lett tilgjengelig og enkel å bruke. I tillegg har biogass en positiv effekt på hverdagen, ettersom den bidrar til renere luft og fremskynder det grønne skiftet i bransjen», sier yrkessjåfør Rune Amundsen fra logistikkselskapet Gunnar Knutsen.

«Yggeset-stasjonen er strategisk plassert gjennom tilknytningen til Gunnar Knutsen, et selskap med en stor biogassdrevet kjøretøypark, hvorav mange av lastebilene er stasjonert på den nyåpnede stasjonen. Samarbeidet med NLF gjør utvidelsen enda viktigere», sier Munkeby.

Gasum planlegger å utvide infrastrukturen med nye fyllestasjoner på Skui i Bærum og i Sandnes i Rogaland, henholdsvis innen sommeren og utgangen av 2024. Videre utvidelser for å gjøre biogassen enda mer tilgjengelig vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Gjennom dette samarbeidet og utbyggingen av infrastrukturen ønsker Gasum og NLF å spille en viktig rolle i å fremme biogass som en renere og mer bærekraftig energiløsning i transportsektoren.

Biogass er et fornybart og lokalprodusert drivstoff som kan hjelpe veitransporten og spesielt tungtrensporten med å effektivt redusere utslippene sine i dag. Utslippene gjennom drivstoffets livssyklus er 90 % lavere sammenlignet med konvensjonelle, fossile drivstoff.

Gasums strategiske mål er å forsyne det nordiske markedet med 7 TWh fornybar biogass hvert år innen 2027. Dette volumet vil bety en reduksjon i CO2-utslippene på 1,8 millioner tonn i året.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tlf. +47 90148074
E-post: jogeir.munkeby@gasum.com

Kjell Olafsrud, Markedsdirektør i NLF
Tlf.: +47 928 82 100
E-post: ko@lastebil.no

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) representerer lastebileiernes interesser, fremmer bærekraft og legger til rette for samarbeid for en mer miljøvennlig transportsektor.