Green leaf during spring

Cirkulär ekonomi

Produktion och användning av biogas är en del av den cirkulära ekonomin. När avfall används som råmaterial till biogas upphör det att vara avfall och blir en resurs för ett 100 % förnybart bränsle. Vem som helst kan bidra– kommuner, stora industrier och till och med privata hushåll – och hjälpa världen att övergå från en linjär till en cirkulär ekonomi, minska koldioxidutsläppen och bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

Tre sätt att bidra - Join the cycle

1. Du kan vara en del av den cirkulära ekonomin genom att bidra med råmaterial: biologiskt nedbrytbart avfall som exempelvis matavfall, gödsel, skadade grödor eller spillvatten.

2. Du kan använda biogas som bränsle inom industrieri lastbilar, i bilar och inom andra användningsområden.

3. Du kan använda de återvunna näringsämnena från biogasproduktionen i flytande form eller som torrsubstans. Antingen som gödselmedel på fälten i närheten av våra biogasanläggningar eller i industriella processer. Inget går till spillo i den cirkulära ekonomin.

Gasum är en ledande biogasproducent

Vi är ett av de få bolagen som kan erbjuda biogasproduktion och tillgång till biogas på industriell nivå i Norden. Vi investerar fortlöpande i nya biogasanläggningar och sätter nya standarder för verksamheten.

Vårt mål är att leverera 7 TWh förnybar gas årligen till den nordiska marknaden från 2027. Vi kan säkerställa lokal tillgänglighet och tillhandahålla en bro mellan LNG och LBG för att hjälpa dig att ta de nödvändiga stegen för att bli koldioxidneutral. Läs mer om våra biogasanläggningar i Sverige.

Vi kan hjälpa dig att bli mer konkurrenskraftig

Genom att samarbeta med oss kommer du att öka effektiviteten i resursutnyttjandet och minska koldioxidutsläppen. Men det är inte allt – vi strävar alltid efter en mer kostnadseffektiv biogasproduktion och maximal återvinning av alla resurser som används som råmaterial. Vi har stor erfarenhet av att framgångsrikt planera och implementera en cirkulär ekonomi för biogas i våra kommunala och industriella samarbetspartners verksamhet.

Kontakta oss för mer information om hur du kan bidra.