Green leaf during spring

Bli med på kretsløpet

Produksjon og bruk av biogass er en del av sirkulær økonomien. Når avfall brukes som råstoff for biogass, slutter det å være avfall og blir en ressurs for et 100 % fornybart drivstoff. Alle kan bli med i biogasskretsløpet; kommuner, industri og til og med din private husholdning. Det kan bidra til å skifte verden fra en lineær til en sirkulær økonomi, redusere CO2-utslipp og bidra til å nå bærekraftsmålene.

Tre måter å bli med i biogasskretsløpet

  1. Du kan være en del av den sirkulære biogassøkonomien ved å tilby råstoff; biologisk nedbrytbart avfall som uspiselig matavfall, husdyrgjødsel, skadede avlinger eller avløpsvann.
  2. Du kan bruke biogass som drivstoff til for eksempel tungtransportindustri og maritim sektor.
  3. Du kan bruke de resirkulerte, bærekraftige næringsstoffene fra biogassproduksjonen i flytende eller tørr form. Enten som gjødsel på åkere i nærheten av våre biogassanlegg, eller i industrielle prosesser. Ingenting går til spille i den sirkulære biogassøkonomien.

Gasum er en ledende biogassprodusent

Vi er et av få selskaper som kan tilby biogassproduksjon og biogass tilgjengelighet på industrielt nivå i Norden. Vi investerer kontinuerlig i nye biogassanlegg og setter nye standarder for driften.

Vårt mål er å levere 7 TWh biogass til det nordiske markedet årlig innen 2027. ‚Äč Vi kan sikre lokal tilgjengelighet, samt tilby en bro mellom LNG og LBG, for å hjelpe deg med å ta nødvendige skritt mot karbonnøytralitet.

Vi kan hjelpe deg å bli mer konkurransedyktig

Å samarbeide med oss vil hjelpe deg å øke effektiviteten i ressursutnyttelsen og redusere CO2-utslipp. Men det er ikke alt, vi streber alltid etter mer kostnadseffektiv biogassproduksjon og maksimert gjenvinningsgrad av alle ressursene som brukes som råstoff. Vi har flere vellykkete forretningscases der vi har planlagt og implementert en sirkulær biogassøkonomi i vår kommunale og industrielle partneres virksomheter. Stora Ensos anlegg i Nymölla er et slikt eksempel.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan du kan bli med i biogasskretsløpet.