Code of conduct och whistleblowing

Ansvarsfull verksamhet är hörnstenen i hållbarhet.

För oss hållbarhet innebär att vi möjliggör utsläppsminskningar för våra kunder, minskar miljöpåverkan från vår egen verksamhet, främjar en säker arbetsmiljö och säkerställer ansvarsfulla affärsmetoder.

Men vad innebär ansvarsfulla affärsmetoder och varför är det viktigt?

Ansvarsfulla affärsmetoder handlar om att fatta rätt beslut i varje situation, varje dag. Gasums uppförandekod är vår guide som hjälper oss att fatta de rätta besluten i vårt dagliga arbete.

Rapportera oegentligheter, Whistleblowing-kanal

Våra samarbetspartner har en viktig roll i att upprätthålla Gasums etiska normer. En av de viktigaste sätten att göra det är att omedelbart anmäla eventuella oegentligheter eller misstankar om det. En oberoende extern leverantör ansvarar för rapporteringskanalen och rapporteringen är konfidentiell. Vid behov kan även anmälaren förbli anonym.

Whistleblowing-kanal