Gasumin Turun biokaasulaitos kuvattuna yläpuolelta

Turun laajennettu biokaasulaitos edistää biokaasun saatavuutta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti

Gasum tuottaa Turun biokaasulaitoksellaan ainoana toimijana Suomessa kotimaista nesteytettyä biokaasua. Nesteytyksen mahdollistaa laitoksen vasta valmistunut laajennus ja modernisointi, joka toteutettiin hallituksen kärkihankkeena. Samassa yhteydessä laitoksen tuotantokapasiteettia kasvatettiin ja sen energiankulutusta pienennettiin.

Turun Topinpuistossa sijaitseva Gasumin biokaasulaitos on käynyt viime vuosina läpi merkittävän laajennuksen ja modernisoinnin, jonka myötä Gasumin rooli osana Turun kiertotalousyhteisöä on vahvistunut entisestään. Gasumin kiertotalousjohtaja Ari Suomilammi avaa neljän eri osa-alueen kautta sitä, mikä Turussa on muuttunut ja mihin se on johtanut.

1. Nesteytetyn biokaasun edelläkävijä Suomessa

Turun biokaasulaitos on Suomen ensimmäinen ja ainoa biokaasulaitos, jossa voidaan nesteyttää biokaasua. Nesteytetty biokaasu (LBG) sopii teollisuuteen, polttoaineeksi raskaalle liikenteelle ja meriliikenteeseen. Lisäksi Turun laitos tuottaa paineistettua biokaasua henkilöautoliikenteen käyttöön. Molempia biokaasun olomuotoja voidaan käyttää myös energiantuotantoon teollisuudessa.

”Saimme laitoksen laajennuksen valmiiksi vuonna 2019. Sen yhteydessä otimme laitoksella käyttöön nesteytysyksikön. Tehostimme myös huomattavasti laitoksen vedenkulutusta, minkä myötä pystymme hyödyntämään laitoksen rejektiveden teollisuuden käyttöön valmistettavassa lannoitteessa. Saimme siis markkinoille laajennuksen myötä täysin uuden tuotteen”, Ari Suomilammi kertoo.

2. Energiatehokkuus tuplasi tuotannon

Laajennus- ja modernisaatiohankkeen tavoitteet olivat kunnianhimoiset: biokaasulaitoksen tuotantokapasiteettia haluttiin lisätä, mutta energiankulutusta pienentää. Tässä myös onnistuttiin.

Turun biokaasulaitoksen raaka-aineen käsittelykapasiteetti kasvoi 75 000 tonnista 130 000 tonniin ja kaasuntuotanto kaksinkertaistui 30 GWh:sta noin 60 GWh:iin vuodessa. Tämä vastaa 125 raskaan liikenteen ajoneuvon tai noin 5 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. Vastaavasti laitoksen vedenkulutus laski 100 000 kuutiosta nollaan ja viemäröidyn veden määrä 120 000 kuutiosta 0–50 000 kuutioon.

”Myös lämmönkäyttömme laski selvästi. Käytännössä laajensimme laitosta, mutta käytämme silti vähemmän vettä ja energiaa kuin aiemmin. Laitoksen tuotannossa ei tapahdu hukkaa, koska pystymme nyt kierrättämään sekä ravinteet että energian”, Suomilammi kertoo.

Gasumin Turun biokaasulaitos
Kuva: Turun biokaasulaitos on Suomen ensimmäinen ja ainoa biokaasulaitos, jossa voidaan nesteyttää biokaasua.

3. Kiertotalouden uranuurtaja sopii Turkuun

Laajennuksen myötä Gasum on kehittää myös Turun alueen tankkausasemaverkostoaan. Tällä hetkellä Turussa palvelee kolme Gasumin tankkausasemaa. Turku toimii myös kehittäjäkaupunkina CIVITAS ECCENTRIC -EU-hankkeessa, jossa tutkitaan parhaita tapoja rakentaa kaupunkien liikenteestä päästötöntä. Gasum on osallistunut hankkeeseen testaamalla biokaasuautoja ja biokaasun mahdollisuuksia logistiikassa.

”Teemme myös laitoksen syötteiden eli raaka-aineiden puolella yhteistyötä turkulaisten toimijoiden kuten Lounais-Suomen jätehuollon ja Turun seudun puhdistamon kanssa. Lisäksi osallistumme yhdessä muiden Topinpuiston alueen toimijoiden kuten Kuusakosken kanssa alueen kehittämiseen”, Suomilammi kertoo.

Turusta löytyy myös useampi biokaasukäyttöinen jäteauto, jotka ovat konkreettisimpia esimerkkejä biokaasusta osana kiertotaloutta. Käytännössä nämä autot kulkevat samoilla jätteillä, joita ne kuljettavat.

4. Hallituksen onnistunut kärkihanke

Biokaasu on omiaan vähentämään teollisuuden, logistiikan ja joukkoliikenteen päästöjä, mutta se sopii hyvin myös tavallisen kuluttajan käyttöön. Se laskee polttoaineen elinkaaripäästöjä jopa 90 prosenttia esimerkiksi dieseliin verrattuna, millä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”On upeaa, että hallitus panostaa näin konkreettisesti puhtaaseen energiaan. Nämä ovat kiertotalouden kannalta tärkeitä avauksia. Me Gasumilla olemme myös pystyneet vastaamaan tähän luottamukseen konkreettisesti erittäin onnistuneella hankkeella, johon hallitus voi olla tyytyväinen."- Ari Suomilammi, kiertotalousjohtaja, Gasum

Turun laitoksen edistykselliset ratkaisut ovat herättäneet paljon kiinnostusta sekä Gasumin yhteistyökumppaneissa ja Turun seudun yrityksissä, että Gasumin kilpailijoissa.

”Tätä vastaavaa kokonaisuutta ei taida löytyä koko Pohjoismaista, ja olemme tästä syystäkin ylpeitä. Olemme suunnittelemassa myös muilla Gasumin biokaasulaitoksille vastaavan tyyppisiä, energiatehokkaita ja kiertotaloutta täydellisesti hyödyntäviä ratkaisuja”, Suomilammi sanoo.