Wind turbines, blue skies

Gasum tarjoaa teollisuudelle kokonaisvaltaiset ratkaisut päästöjen vähentämiseen ja energiamarkkinoilla navigoimiseen

Eri alojen teollisuusyritysten kohtaamat haasteet ovat muuttuneet. Päästövähennykset ovat nousseet toimijoiden ykköstavoitteiden joukkoon, joten niiden tueksi tarvitaan koko arvoketjun kattavia energiaratkaisuja. Gasumin vahvuus energiayhtiönä on sen monipuolisuus. Yhtiö ei tarjoa pelkästään energiaa vaan myös laajan valikoiman energiamarkkinapalveluja muuttuvilla markkinoilla navigoivien yritysten tarpeisiin.

Teollisuuden suurin haaste on muuttanut muotoaan viime vuosina. Toiminnan kehittämisen tärkein kysymys ei enää ole pelkkä kustannustehokkuus vaan päästöjen vähentäminen, jossa lopullisena päämääränä on hiilineutraalius ja fossiilittomuus. Konkreettinen tapa saavuttaa nämä tavoitteet on ottaa käyttöön energiaratkaisut, jotka ovat kestäviä ja luotettavia myös pitkällä aikavälillä.

“Päästövähennystavoitteissa on siirrytty PowerPointeista tosielämään, ja yritykset ovat ryhtyneet käytännön päästövähennystoimiin. Toimien toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin sekä yrityksen omiin että sen asiakkaiden tarpeisiin vastaavat oikeat ratkaisut, ja juuri tähän apu löytyy Gasumilta”, sanoo Gasumin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Tommy Mattila.

Gasum vahvuus energiayhtiönä on sen laaja tuote- ja palveluvalikoima. Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) käyttöön siirtymistä tukevien palvelujen lisäksi yhtiö tarjoaa myös koko joukon energiamarkkinapalveluja. Gasumin asiantuntijat auttavat löytämään juuri kullekin asiakkaalle sopivan paketin – olipa asiakkaan toimiala mikä tahansa.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) sekä uusiutuvan sähkön edut käyttöön

Kun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siirtyä tehokkaasti kohti hiilineutraalia ja fossiilitonta tulevaisuutta, ensimmäiseksi kannattaa tarkastella yrityksen omia tuotteita ja päästötavoitteita. Tämä auttaa yhdessä yrityksen toimintamallin tarkastelun kanssa määrittelemään sen, onko paras ratkaisu esimerkiksi vaihtaa nestekaasusta tai öljytuotteista nesteytettyyn maakaasuun ja biokaasuun sekä sen, minkä toimintojen energialähteeksi kannattaisi vaihtaa uusiutuva tuulisähkö.

“Meidän näkökulmastamme LNG:n ja LBG:n kaltaiset metaanipolttoaineet ja sähkö täydentävät hyvin toisiaan. Asiakkaan energianhankinta ei siten ole riippuvainen vain yhdestä tuotteesta, ja päästöjen vähentäminen on tehokkaampaa ja joustavampaa”, Mattila kertoo.

LNG ja LBG soveltuvat samoihin käyttökohteisiin ja niitä voidaan myös sekoittaa keskenään. Yritykset voivat siten esimerkiksi ajan mittaan kasvattaa biokaasun osuutta käyttämässään kaasuseoksessa ja siirtyä asteittain täysin uusiutuvan polttoaineen käyttöön.

Kaasu yrityksille

Biokaasu ja maakaasu ovat luotettavia vaihtoehtoja prosessiteollisuuden käyttöön ja ne vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä öljytuotteisiin tai hiileen verrattuna. LNG mahdollistaa kaasun käytön myös kaasuverkoston ulkopuolella.

Lue lisää

Alkuperätakuut ja todennetut hiilidioksidipäästövähennykset

Tuotantoa ja varsinkin tuotantoprosessin kestävyyttä koskevat vaatimukset eivät nykyisin perustu pelkästään toimialan tai yrityksen omiin määritelmiin. Myös loppukäyttäjillä on omat päästötavoitteensa.

Esimerkiksi Norjassa valtiolle rakennusurakoita toteuttavien yhtiöiden on kyettävä todistamaan, että niiden tuotteet ja palvelut tuotetaan tarpeeksi kestävästi. Lisäksi esimerkiksi biokaasua liikennepolttoaineena käyttävien tai LNG:tä tehdastuotannossaan hyödyntävien on kyettävä laskemaan päästönsä sekä todentamaan kestävyytensä asiakkailleen.

Gasumin polttoainetuotteiden päästöt on laskettu. Esimerkiksi nesteytetyn biokaasun tiedetään pienentävän polttoaineen elinkaarenaikaisia päästöjä jopa 90 prosentilla. Laskelmat on todennettu, joten Gasumin polttoaineita käyttävät yritykset voivat hyödyntää näitä tietoja ilmoittaessaan päästönsä omille asiakkailleen.

Yhtiö voi hankkia asianmukaiset alkuperätakuut asiakkaansa käyttämälle uusiutuvalle sähkölle. Alkuperätakuiden avulla yritys pystyy valitsemaan esimerkiksi pohjoismaista tuulivoimaa tai EKOenergia-merkin saanutta sähköä.

Lataa opas sähkön alkuperätakuista!

Miten alkuperätakuut hankitaan? Kuinka paljon alkuperätakuita yritykseni tarvitsee? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastauksen maksuttomasta alkuperätakuuoppaastamme!

Lataa opas

Hiilijalanjälki pienemmäksi koko arvoketjussa

Gasum tarjoaa teollisuusasiakkaille yksilöllistä energiaratkaisujen suunnittelua ja energiatoimituksia, päästöoikeuskaupan asiantuntijapalveluja, sähkön taseriskin hallinnan ja hinnan optimoinnin palveluja sekä salkunhallinta- ja meklarointipalveluja. Gasum myös seuraa energiamarkkinoita asiakkaidensa puolesta. Näin yhtiö kykenee tarjoamaan teollisuusasiakkailleen kokonaisvaltaiset palvelut saman katon alta.

“Toimimme asiakkaidemme kumppaneina tarvittaessa koko arvoketjun osalta ja tuemme niitä vaihe vaiheelta kohti päästötavoitteiden saavuttamista. Tarjoamme räätälöityjä palveluja, koska haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme ja niiden toimintaympäristön. Syvän ja pitkän kumppanuussuhteen luominen tekee työstä helpompaa meille molemmille. Pidän tätä valtavan tärkeänä varsinkin siksi, että kaikki mitä tiedämme energiasta muuttuu koko ajan ja kovaa vauhtia”, Mattila toteaa.