Wind turbines, blue skies

Gasum är en one-stop-shop för industriföretag som vill minska sina utsläpp och verka på energimarknaden

Utmaningarna för företagen i olika branscher har förändrats. Eftersom utsläppsminskningar har hamnat högst upp på prioriteringslistan är förmågan att erbjuda energilösningar som täcker hela värdekedjan en tillgång. Gasums styrka som energibolag är dess mångsidighet. Förutom energi erbjuder företaget ett brett utbud av energimarknadstjänster för att hjälpa företag att verka på den föränderliga marknaden.

Under de senaste åren har den största utmaningen för industrin ändrats. Den viktigaste frågan när det gäller att utveckla verksamheten är inte längre bara kostnadseffektivitet utan också att minska utsläppen och så småningom bli koldioxidneutrala och fossilfria. Den konkreta vägen till dessa mål är via energilösningar som är hållbara och tillförlitliga även på lång sikt.

”Utsläppsmålen har lämnat PowerPoints-bilderna och blivit verklighet och företagen måste börja vidta åtgärder för att nå dem. För att kunna vidta dessa åtgärder måste de hitta rätt lösningar som passar deras och slutanänvändarnas behov och det är där Gasum kan hjälpa dem”, säger Tommy Mattila, Vice President på Gasum Industry.

Gasums styrka som energibolag ligger i dess breda utbud. Förutom tjänster för övergång till flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG) innefattar erbjudandet olika energimarknadstjänster. På så sätt kan Gasums experter hitta precis rätt kombination för att betjäna kunden – oavsett bransch.

Fördelar med LNG och LBG tillsammans med förnybar el

När företag funderar på hur de kan minska sina koldioxidutsläpp och påbörja en resa mot en koldioxidneutral  framtid, är de första sakerna man bör titta på de produkter som tillverkas och företagets egna utsläppsmål. Tillsammans med företagets verksamhetsmodell kommer det att avgöra exempelvis var det är bäst att gå över från propan eller oljeprodukter till LNG och LBG och vilken del av verksamheten som bör drivas med förnybar el från vindkraft.

”Ur vårt perspektiv kompletterar metanmolekylen som LNG och LBG och el varandra. Det gör att kundens energiförsörjning inte längre är beroende av en enda produkt och att de kan minska sina utsläpp på ett ännu mer effektivt och flexibelt sätt”, säger Mattila.

LNG och LBG är utbytbara bränslen. Det innebär att företagen kan dra nytta av olika blandningar av de två. Med tiden kan företaget exempelvis öka andelen LBG i mixen och gradvis övergå till 100 % förnybart bränsle.

Ursprungsgarantier och bevisad minskning av koldioxidutsläppen

Numera kommer förutsättningarna för produktion, och särskilt för processens hållbarhet, inte bara från industrin eller företaget själva. Slutanvändarna har också sina egna utsläppsmål att uppnå.

I Norge till exempel måste byggföretag som anlitas av norska staten kunna bevisa att deras produkter och tjänster produceras på ett tillräckligt hållbart sätt. När de använder biogas som bränsle i sin logistik eller LNG i sina fabriker som tillverkar olika material måste de dessutom kunna räkna sina utsläpp och bevisa sin hållbarhet för sina kunder.

Utsläppen från Gasums bränsleprodukter beräknas. LBG är till exempel känt för att minska bränslets livscykelutsläpp av koldioxid med upp till 90 procent. Beräkningarna är bevisade, vilket innebär att även företag som använder bränslena kan använda dem när de redogör utsläppen för sina kunder.

För den förnybara el som används kan Gasum också tillhandahålla lämpliga ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna gör det möjligt för företagen att gynna exempelvis nordisk.

Minska koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan

Gasums erbjudande till industriella kunder innefattar planering av individuella energilösningar och leverans av energi liksom handel med utsläppsrätter, riskhantering i elbalansen och optimering av elpriset, portföljförvaltning och mäklartjänster samt övervakning av energimarknaden för kundernas räkning. Det gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla tjänster åt sina industrikunder som en one-stop-shop.

”Vi är våra kunders partner genom hela värdekedjan och stödjer dem på vägen mot deras utsläppsmål. Gasums tjänster är individuellt anpassade eftersom vi vill lära känna våra kunder och deras verksamhetsområde. Att bygga upp ett djupt och långvarigt partnerskap gör jobbet lättare för båda parter. Jag tror att det är mycket värdefullt, särskilt när allt vi vet om energi förändras snabbt och kontinuerligt”, säger Mattila.