Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum pyrkii tuomaan markkinoille vuosittain seitsemän terawattituntia uusiutuvaa biokaasua vuoteen 2027 mennessä. Biokaasu on nyt heti saatavilla oleva ratkaisu, joka voi auttaa vähentämään koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna.

Biokaasun tuotanto ja käyttö on osa kiertotaloutta. Kun jätettä käytetään biokaasun raaka-aineena, siitä tulee uusiutuvan polttoaineen lähde. Ohjaamalla biojätteen pois kaatopaikoilta ja ottamalla talteen sen synnyttämän biokaasun yhteiskunnat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään huomattavasti.

Lisäksi biokaasu edistää kiertotaloutta hyödyntämällä maatalous- ja elintarvikejätteen tai jätevesilietteen kaltaisia jätevirtoja, mikä vähentää entisestään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.

”Olemme hyvin iloisia siitä, että Gasum voi tarjota luotettavan, kokonaisvaltaisen ratkaisun asiakkaille, jotka etsivät tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjään. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen tarkoittaa, että toimitamme asiakkaillemme biokaasua luotettavasti ja varmasti. Tarjoamme kattavan ratkaisun, joka tukee asiakkaittemme päästövähennystavoitteita ja takaa saumattoman siirtymän puhtaamman energian käyttöön”, sanoo Gasumin tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Biokaasulaitoksen työntekijöitä
Kuva: Gasum tuottaa biokaasua 17 laitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa sekä hankkii sitä pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta kumppaneiltaan.

Biokaasu ja synteettinen metaani täydentävät toisiaan päästöjen vähentämisessä

Biokaasun ohella muita vähäpäästöisiä tai päästöttömiä metaanipohjaisia polttoaineita ovat maakaasu ja synteettinen metaani. Synteettinen metaani, jota kutsutaan myös e-polttoaineeksi tai e-metaaniksi, voi olla ratkaisevassa roolissa tulevaisuuden energiantuotannossa. E-metaania valmistetaan yhdistämällä vihreää vetyä hiilidioksidiin, joka otetaan talteen esimerkiksi biokaasun tuotannosta.

Kun biokaasun tuotantomäärä Suomessa on tällä hetkellä yksi terawattitunti (TWh), synteettisen metaanin tuotantopotentiaali voi nopeasti nousta useisiin terawattitunteihin, jos uusiutuva sähköntuotanto sen mahdollistaa. Tuulivoiman käyttö vedyn valmistukseen laajentaa tuotantomahdollisuuksia entisestään ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Pohjoismaissa, kun e-polttoaineita käytetään korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

”Sähkön hinnan vaihdellessa voimakkaasti ja ollessa ajoittain jopa negatiivinen, e-metaani tarjoaa mahdollisuuden säilöä ylimääräinen sähköenergia metaanin muodossa nykyiseen kaasuverkkoon ja varastointijärjestelmään. Tämä auttaa tasapainottamaan sähkön kulutusta ja tuotantoa. Synteettistä metaania voi käyttää myös liikennepolttoaineena, ja se avaa uusia mahdollisuuksia monille uusille aloille”, Ari Suomilammi kertoo.

Gasumin tavoitteena on tuoda markkinoille vuosittain 7 TWh uusiutuvaa kaasua vuoden 2027 loppuun mennessä

Gasumin tavoitteena on tuoda markkinoille vuosittain seitsemän TWh uusiutuvaa kaasua vuoden 2027 loppuun mennessä. Kun fossiilisten polttoaineiden sijaan käytetään seitsemän TWh uusiutuvaa kaasua, vuosittaiset kumulatiiviset hiilidioksidipäästöt vähenevät 1,8 miljoonaa tonnia. Oman tuotannon lisäksi Gasum hankkii biokaasua luotettavilta kumppaneilta, mikä takaa vähäpäästöisen energian luotettavat ja varmat toimitukset Gasumin asiakkaille.

Euroopan unionin asettama tavoite on 11-kertaistaa biokaasun tuotanto vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittasi mittavaa 350 TWh:n vuosituotantoa.

”Merkittävin biokaasun tuotannon laajentamista rajoittava tekijä on raaka-aineiden saatavuus. Biojätteessä, lannassa ja viljellyssä biomassassa on merkittävää potentiaalia. Tulevaisuudessa esimerkiksi levä voisi olla merkittävä viljelty biomassa. Gasum tutkii parhaillaan mahdollisuuksia synteettisen metaanin tuotantoon hyödyntämällä biokaasun tuotannosta saatavaa hiilidioksidia”, Ari Suomilammi kertoo.