Science Based Targets -aloite – Biokaasu osana vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Yritykset asettavat nyt kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, joista osa tukee Pariisin ilmastosopimuksen linjauksia. Tunnetuin tavoitteista on Science Based Targets -aloite, joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan omilla toimillaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen. Lue, miten biokaasu tukee osaltaan tavoitteen saavuttamista ja miten Gasum voi auttaa.

Science Based Targets -aloite kannustaa toimimaan

Science Based Targets -aloite (SBTi, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet) kannustaa yrityksiä omilla toimillaan rajoittamaan ilmaston lämpenemistä. Aloitteen muodostavat ympäristöjärjestö WWF, ilmastoraportointiin keskittyvä CDP-järjestö sekä Maailman luonnonvarainstituutti WRI.

Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa: ne tukevat sitä, että ilmaston lämpeneminen rajoittuu selvästi alle 2 asteen. Pyrkimyksenä on rajoittaa lämpenemistä 1,5 asteeseen.

Suomessa jo 57 yritystä on sitoutunut aloitteeseen (6/2022), ja näistä 34:lla tavoite on hyväksytty. Sitoutumisen jälkeen yrityksellä on kaksi vuotta aikaa hyväksyttää tavoitteensa.

Oil & Gas -sektorilla, jossa Gasum toimii, aloite odottaa vielä tarkennuksia ja siksi moni tällä sektorilla toimiva ei ole vielä voinut hakeutua aloitteen piiriin.

Biokaasu on hyvä keino toteuttaa vastuullisuustavoitteita

Biokaasun kestävyyttä seurataan kestävyysjärjestelmällä. Kaikki Gasumin jakelema biokaasu kuuluu kestävyysjärjestelmän piiriin. Vaatimusten täyttymistä valvoo Suomessa Energiavirasto, jolle toimitetaan vuosittain kestävyyskriteeriselvitys.

Selvitys pohjautuu tietoihin, jotka saadaan kestävyysjärjestelmästä. Ulkopuolinen, riippumaton todentaja tarkastaa vuosittain nämä tiedot sekä sen, että järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti.

Kestävyys on osoitus siitä, että biopolttoaine täyttää Suomen kestävyyslaissa ja EU:n uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) säädetyt kestävyyskriteerit.

Erityisesti pörssiyhtiöiden raportointivelvoitteet ohjaavat kestävyyden raportointia, jolloin esimerkiksi biopolttoaineiden kestävä käyttö logistiikassa tulee pystyä raportoimaan.

Osoituksena kestävyyskriteerien täyttymisestä yritykselle voidaan myöntää kestävyystodistus jokaiselle hankitulle biokaasuerälle. Todistuksessa raportoidaan sekä hiilidioksidipäästöt että päästövähenemä, kun toimitetun biokaasun tuotannon ja logistiikan aiheuttamien päästöjen määrää verrataan fossiiliseen referenssiarvoon. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia.

Alkuperätakuut sähkön lisäksi myös biokaasulle lisäävät luotettavuutta

Sähköä ostettaessa alkuperätakuut ovat monelle tuttuja: ne ovat keino varmistaa, että ostettu sähkö on varmasti uusiutuvaa energiaa. Sama toimii myös logistiikassa käytettävälle biokaasulle: on tärkeää tunnistaa biokaasun alkuperä sekä varmistua siitä, että kaasu ei kirjaudu kahteen paikkaan laskennassa.

Heinäkuusta 2022 alkaen alkuperätakuut ovat korvanneet aiemmin käytössä olleet biokaasusertifikaatit ja ovat nyt ainoa tapa varmentaa uusiutuvan kaasun alkuperä.

Gasum valvoo biokaasun alkuperätakuun toteutumista aktiivisesti. Gasum pitää yllä muun muassa tietoa, kuinka paljon kaasuverkkoon on syötetty biokaasua ja paljonko sitä on otettu pois. Tuotanto- ja myyntimäärät läpäisevät tiukan valvonnan, jotta alkuperätakuu toteutuu.

Gasumin alkuperätakuu- ja kestävyysjärjestelmä ovat auditoituja ja Energiaviraston hyväksymiä. Yhdessä alkuperätakuu ja kestävyystodistus antavat tarkat ja luotettavat tiedot biokaasun tuotantoon käytetyistä raaka-aineista, hiilidioksidipäästöistä sekä tuotantopaikasta ja -ajankohdasta. 

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella aiheesta tarkemmin. Autamme mielellämme sinua viemään vastuullisuustavoitteenne käytäntöön esimerkiksi puhtaamman logistiikan sekä kestävien energia- tai kiertotalousratkaisujen avulla.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu myös materiaaliimme “Tee vastuullisuudesta kilpailuetu – näin viet vastuullisuuden osaksi yrityksesi arkea” ja lue, miten voit konkretisoida vastuullisuustekojanne silloin, kun haluat rakentaa vastuullisuudesta arvoa liiketoiminnallesi.

Tutustu materiaaliin