Kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä lähes tuplaantui Suomessa vuonna 2019

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä Suomessa rikkoi viime vuonna 10 000 rajan. Kasvu kertoo kaasuautojen vastaavan hyvin sekä kuluttajien että yritysten ajoneuvotarpeeseen edullisena ja vähäpäästöisenä vaihtoehtona. Vuoden 2019 aikana liikenteeseen ilmestyi myös kaasukäyttöisiä raskaan liikenteen ajoneuvoja enenevissä määrin.

Kaasuautoilun suosio jatkaa kasvuaan Suomessa. Vuoden 2019 aikana kaasukäyttöisiä henkilö- ja pakettiautoja rekisteröitiin Traficomin mukaan yli 4 000 kappaletta, mikä on lähes tuplaten vuoteen 2018 verrattuna. Näistä uusia rekisteröintejä oli noin 2 200. Suosituimmat ensirekisteröidyt henkilöauto- ja pakettiautomerkit olivat Skoda (1 111), SEAT (595) ja Volkswagen (332). Kaasuautoja rekisteröitiin viime vuonna enemmän kuin täyssähköautoja.

”Uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin Suomessa 5,2 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kaasuautojen rekisteröinnit puolestaan kasvoivat 84 prosentilla. Tämä kertoo siitä, että osa kuluttajista ja yrityksistä ovat löytäneet kaasukäyttöiset autot. Lisäksi tietoisuus edullisesta ja ympäristöystävällisestä ajoneuvovaihtoehdosta on kasvanut,” Gasumin liikenteen Business Manager Heidi Kuoppala kertoo. ”Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi tuoda 50 000 kaasuautoa Suomen teille vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä olemme edellä tätä kunnianhimoista tavoitetta ja oikeilla ohjauskeinolla tavoite voidaan saavuttaa huomattavasti etuajassa, mikä vähentäisi liikenteen päästöjä merkittävästi.”

Myös logistiikassa otettiin askeleita kohti päästöttömyyttä: vuoden 2019 aikana kaasukäyttöisiä rekkavetureita sekä muita raskaan liiketeen ajoneuvoja rekisteröitiin enemmän kuin aikaisempina vuosina. Scanian tilastojen mukaan lähes 4 prosenttia yrityksen myymistä raskaan kaluston ajoneuvoista olivat kaasukäyttöisiä. Lisäksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Kuljettajabarometrin mukaan ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun valinta kiinnostaa 26 prosenttia kuljetusyrittäjistä.

”Vielä muutama vuosi sitten ainoa polttoainevaihtoehto raskaalle liikenteelle oli diesel. Nyt murros kohti vähäpäästöisiä polttoaineita on saamassa vauhtia myös raskaassa liikenteessä, sillä viime vuonna kaasukäyttöisiä kuorma-autoja rekisteröitiin kasvavalla tahdilla. Kaasu on ympäristöystävällinen ratkaisu raskaan liikenteen kasvaviin päästöongelmiin, joka on saatavilla jo tänään. Lisäksi kaasu säästää polttoainekustannuksia ja valinnalla voidaan välittää positiivinen viesti asiakkaiden ja kuluttajien suuntaan sekä erottua kilpailijoista”, lisää Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Gasum jatkoi vuoden 2019 aikana kaasutankkausasemaverkostonsa laajentamista Suomessa ja Ruotsissa. Raskaan liikenteen kasvava tankkausasemaverkosto mahdollistikin yhä useamman kaasukäyttöisen rekkaveturin tulon maanteille. Gasum vastaa kaasun kasvavaan kysyntään myös jatkossa laajentamalla tankkausasemaverkostoaan entisestään. Viime vuoden aikana asemaverkostoa laajennettiin myös kokonaan uusille alueille Ouluun ja Seinäjoelle. Tällä hetkellä Gasumilla on 34 asemaa Suomessa ja kahdeksan asemaa Ruotsissa eri ajoneuvoluokille.

Lisätietoja:

Heidi Kuoppala, Business Manager, liikenne, Gasum
Puhelin: +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Jani Arala, Senior Sales Manager, liikenne, Gasum
Puhelin: +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi