DACHSER Finlandin logistiikan pyörät alkavat pyöriä kiertotalouden mukaisesti

Logistiikkayhtiö DACHSER Finland investoi vähäpäästöisiin kuljetuksiin hankkimalla pääkaupunkiseudun aluejakeluunsa kymmenen biokaasukäyttöistä kuorma-autoa. Ympäristöystävällisen ja täysin uusiutuvan biokaasun valinta auttaa pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Paineistetulla biokaasulla (CBG) kulkeva kalusto on osa yhtiön kuljetuksista aiheutuvan hiilijalanjäljen pikaiseen pienentämiseen tähtäävää ilmastonsuojelustrategiaa ja tukee samalla myös yhtiön logistiikka-asiakkaiden ympäristötavoitteita.

”Meille on erityisen tärkeää, että jatkamme ympäristöystävällisempien liikenneratkaisujen etsimistä ja testaamista sekä sopeutumista niihin erityyppisten teknologisten kehitysaskeleiden ja tieteellisten innovaatioiden avulla. Sen vuoksi olemme myös investoineet näihin biokaasuautoihin – ja olemme siitä ylpeitä. Investointi on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Se mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen pikaisen vähentämisen ja samalla saamme arvokasta kokemusta toimintamme kehittämiseksi jatkossa”, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Leimio, Managing Director, DACHSER Finland European Logistics.

”Edelläkävijäyritykset tekevät konkreettisia toimenpiteitä ja samalla asettavat uuden perustason logistiikan päästöjen vähentämiseksi kuljetusalalla. DACHSER Finland on loistava esimerkki yrityksestä, joka auttaa asiakkaitaan vähentämään liikenteen päästöjä kustannustehokkaasti vaihtamalla kerralla kaksi kolmasosaa kalustostaan biokaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa jatkuvasti Pohjoismaissa”, kertoo Markku Suopanki, Senior Sales Manager, Gasum.

Merkittävä päästövähennys pääkaupunkiseudun kuljetuksiin

Alueilla, joilla DACHSER on aiemmin ottanut käyttöönsä biokaasukäyttöisiä kuorma-autoja, yhtiö on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään jopa 70 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Tuoreen investoinnin myötä myös Helsingin seudun liikenteen päästöt pienenevät, sillä biokaasukäyttöisillä lyhyen matkan kuorma-autoilla pääsee nouto- ja toimituspaikoille huomattavasti pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Nyt hankitut kymmenen kuorma-autoa on Suomen mittakaavassa merkittävä panostus sekä osoitus DACHSERin kunnianhimoisista tavoitteista ja kyvystä laajentaa huomattavasti biokaasun liikennekäyttöä. Uusi kalusto täyttää myös Suomen hallituksen asettamat vuoden 2030 päästövähennystavoitteet. 

Vähäpäästöisen biokaasun hyödyntäminen vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia (well to wheel) kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Gasum laajentaa jatkuvasti pohjoismaista tankkausasemaverkostoaan. Jo nyt verkosto mahdollistaa kuorma-autojen tankkaamisen kaasulla Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Lisätietoja:

Markku Suopanki, Senior Sales Manager, liikenne, Gasum
p. 040 705 8304, markku.suopanki@gasum.com

Jonne Kuusisto, Communications Consultant Nordic, DACHSER
p. +45 36 34 77 83, jonne.kuusisto@dachser.com