Uudenmaan kehyskuntien biojäte- ja puhdistamolietekuljetukset kulkevat omalla biokaasulla

Uudenmaan kehyskaupungit Hanko, Hyvinkää, Lohja, Loviisa, Porvoo ja Raasepori alkavat kuljettaa vesilaitosten jätevesilietteitä ja Rosk’n Roll Oy Ab:n keräämät biojätteet Gasumin biokaasulaitosverkostoon raaka-aineiksi vähäpäästöisellä biokaasulla lokakuun 2021 alusta alkaen.

Vuosittaisilla noin 30 000 tonnin jätevesilietteillä ja biojätteillä saavutetaan vuosittain jopa 7 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemä, mikä tarkoittaa noin yli 3 000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä. Gasumin uusiutuvalla nesteytetyllä biokaasulla kulkevat rekat auttavat kaupunkeja kohti ilmastotavoitteitaan ja pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi. Siirryttäessä biokaasun käyttöön kuljetuksissa ajoneuvot vähentävät hiilidioksidipäästöjä vuositasolla jopa 226 tonnia, mikä vastaa lähes sadan henkilöauton vuosittaisia päästöjä. Pysyvien ilmastoystävällisempien toimintamallien luominen on kaupunkien strategian ydintä. Ilmastotyön edelläkävijöiden rooliin kuuluu tukea asukkaiden kestäviä elämäntapoja, edistää kiertotaloutta ja hiilineutraaleja kuljetuksia.

”Yhteistyömme Gasumin kanssa on osa strategiaamme edistää ilmasto-ohjelmaamme ja toimia ilmastotyön edelläkävijöinä. Edistämme samalla kiertotaloutta, kun voimme hyödyntää Uudenmaan seudun biojätteistä sekä jätevesilietteistä tuotettua uusiutuvaa biokaasua kuljetuksissamme, ”kertoo Porvoon kaupungin johtaja Jukka-Pekka Ujula.

”Täysin uusiutuva biokaasu on vaihtoehto hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Biokaasun käyttö vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia ja tuottaa vain murto-osan lähipäästöjä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin, mikä parantaa kaupunkien ja seutujen ilmanlaatua,” kertoo Gasumilta Anniina Hiltunen, myyntipäällikkö, biojätteet.

On hienoa, että yhä useampi toimija haluaa siirtyä käyttämään ympäristöystävällisiä kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Kaasun käyttö polttoaineena vähentää liikennepäästöjä ja tuottaa samalla yrityksille kilpailuetua. Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa ja siihen liittyviin asiakastarpeisiin vastaaminen edistää niin liiketoiminta- kuin kestävyystavoitteitakin”, sanoo Juha-Matti Koskinen, raskaan liikenteen myyntipäällikkö Gasumilta.

Gasumin laajeneva kaasutankkausasemaverkosto avaa toimijoille mahdollisuuksia siirtyä logistiikassaan kaasun käyttöön. Gasumilla on tällä hetkellä Pohjoismaissa noin 100 kaasutankkausasemaa, joista noin 30 on raskasta liikennettä palvelevia asemia. Yhtiö kierrättää vuosittain noin 500 000 tonnia biomassaa maa- ja meriliikenteen sekä teollisuuden vähäpäästöiseksi polttoaineeksi, biokaasuksi. Biokaasun lisäksi Gasumin laitoksissa syntyy myös erilaisia kierrätysravinteita maatalouden ja teollisuuden käyttöön.

Lisätietoja:
Juha-Matti Koskinen, myyntipäällikkö, raskas liikenne, Gasum
p. 040 768 7188, juha-matti.koskinen@gasum.com

 

Anniina Hiltunen, myyntipäällikkö, biojätteet, Gasum
p. 050 576 7506,
anniina.hiltunen@gasum.com