Kort om Gasum

 

Vi er et nordisk energiselskap og den ledende eksperten i den nordiske gassbransjen. 

 

Les mer

Forskning og utvikling er avgjørende for en bærekraftig fremtid

Forskning, teknologi og innovasjon spiller viktige roller på reisen mot et rent og bærekraftig nordisk økosystem for gass. Gasum er et foregangsselskap i gass- og energisektoren, og investerer i utviklingen av ny teknologi, nye konsepter og energisystemer. 

Fokuset for vår forskning og utvikling kan deles inn i tre hovedområder: 

Fornybar gass 

Biogass som produseres ved hjelp av anaerob nedbrytning, biogassens råmaterialer og forbehandling, trebasert biogass som produseres gjennom gassifisering (bio-SNG), og hydrogengassøkonomien. 

Energisystemer og nye muligheter med gass 

Fleksibiliteten som kreves av bruken av fornybar energi, som lagringshensyn og endringer i energisystemene, for eksempel endringer på grunn av ny teknologi. 

Bruk av gass og energieffektivitet 

Gassleveringskjedens energieffektivitet og miljøpåvirkning samt energieffektivitet i sluttbruk av energi.