Økonomiske nøkkeltall 2022

 

Les mer

Gasum Code of Conduct - Etiske retningslinjer

Gasums etiske retningslinjer beskriver vår ansvarlige forretningspraksis og hvordan vi samarbeider med våre kunder og interessenter, og internt i egen organisasjon.

 

Code of Conduct


Code of Conduct Business Partners

 

Varslingskanalen for rapportering av brudd på de etiske retningslinjene

Forretningspartnerne spiller en viktig rolle i å opprettholde Gasums integritetsstandarder. Et av de viktigste bidragene er å rapportere om uetisk adferd eller mistanke om slik adferd.

Gasums kanal for varsling om brudd på de etiske retningslinjene drives av en uavhengig part, og alle varsler behandles konfidensielt. Varsleren kan velge å være anonym.

 

Varslingskanalen for rapportering


Kort om Gasum

Gasum er et nordisk energiselskap. Vi er eksperter på den nordiske gassektoren og de nordiske energimarkedene. Sammen med våre samarbeidspartnere tar vi viktige steg mot en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

Vi leverer renere energi til både industri og land- og sjøtransport. Vi har som mål at både mennesker og varer kan transporteres med lave utslipp.

Vi hjelper kundene våre med å operere på energimarkedet, og vi ønsker å gjøre det enkelt for dem. Ekspertene våre tar seg av salg, sourcing og produksjon av elektrisitet for kunder i hele markedskjeden.

Nordens største produsen av biogass

Vi er den ledende aktøren i de nordiske landene på både produksjon av biogass og behandling av biologisk nedbrytbart avfall. I henhold til strategien vår investerer vi tungt i den sirkulære økonomien, ved å produsere biogass og resirkulerte næringsstoffer av flere ulike typer avfall i Finland og Sverige.

Les mer om biogass og den sirkulære økonomien

Vi jobber kontinuerlig med å bygge ut det nordiske nettverket av biogassfyllestasjoner, spesielt for tunge kjøretøy.

Vi importerer naturgass til Finland og er Nordens største distributør av flytende naturgass (LNG). Bruk av LNG medfører ingen utslipp av svoveloksider, og den oppfyller de strengeste utslippsmålene for nitrogenoksid, partikler og karbondioksid. LNG kan brukes til å redusere utslippene i både maritim næring og mange industriprosesser.

Les mer om LNG

Bærekraft er viktig for oss

Bærekraft er en del av strategien vår og spiller en svært viktig rolle i Gasum. Vi tar hensyn til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i alt vi gjør.

Les mer om bærekraft i Gasum

Gasum-gruppen har om lag 330 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er i sin helhet eid av den finske staten.

Gasum-gruppen hadde inntekter på totalt 1571 millioner euro i 2021.

Les mer om våre finansielle nøkkeltall (på engelsk)