Økonomiske nøkkeltall 2022

 

Les mer

Gasum Code of Conduct - Etiske retningslinjer

Gasums etiske retningslinjer beskriver vår ansvarlige forretningspraksis og hvordan vi samarbeider med våre kunder og interessenter, og internt i egen organisasjon.

 

Code of Conduct


Code of Conduct Business Partners

 

Varslingskanalen for rapportering av brudd på de etiske retningslinjene

Forretningspartnerne spiller en viktig rolle i å opprettholde Gasums integritetsstandarder. Et av de viktigste bidragene er å rapportere om uetisk adferd eller mistanke om slik adferd.

Gasums kanal for varsling om brudd på de etiske retningslinjene drives av en uavhengig part, og alle varsler behandles konfidensielt. Varsleren kan velge å være anonym.

 

Varslingskanalen for rapportering


Kort om Gasum

Vi er et nordisk energiselskap og den ledende eksperten i den nordiske gassbransjen. Sammen med våre samarbeidspartnere fremmer vi utviklingen av et karbonnøytralt samfunn på land og på sjøen. 

Vi arbeider for en mer miljøvennlig fremtid gjennom effektive gassløsninger 

Vi jobber for renere energi. Visjonen vår er å lede et nordisk økosystem for gass. I løpet av de neste årene vil vi investere i en infrastruktur med fyllestasjoner for flytende biogass og flytende naturgass for tunge kjøretøyer. Dette er en av de store satsningene vi jobber med for å komme nærmere et karbonnøytralt samfunn.  

Sirkulær økonomi – for en mer bærekraftig fremtid 

Våre egne biogassanlegg er hjertet i virksomheten vår og en viktig del i arbeidet for en sirkulær økonomi. Avfall, gjødsel og restprodukter fra industrien er råvarer i biogassproduksjonen vår. Vi bruker disse stoffene til å produsere fornybar energi på anleggene våre. Restproduktene blir tatt vare på og oppgradert til biogjødsel. 

Flytende naturgass – en bro til en renere fremtid 

Gasum er også den største nordiske distributøren av flytende naturgass (Liquefied Natural Gas - LNG). Vi leverer LNG til sjøfart, industri og tungtransport  i samsvar med EUs LNG-strategi. 

En organisasjon med engasjerte mennesker 

Gasum-gruppen har 330 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Germany. Samtlige er svært engasjerte i å skape en renere fremtid. 

Vi er et 100 % statseid selskap. 73,5 % av aksjene eies av statseide Gasonia Oy, mens 26,5 % eies direkte av den finske staten.  

Ansvarlig og kontinuerlig utvikling 

Bedriftsansvar innebærer for oss å ta ansvar innenfor både økonomi, samfunn og miljø. 

Den kontinuerlige utviklingen i virksomheten vår støttes av de sertifiserte ledelsessystemene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), ISO 50001 (energieffektivitet) og ISO 45001 (arbeidsmiljø). 

Bli kjent med ledelsen i Gasum.