Økonomiske nøkkeltall

Gasum 2019

Omsetning 1 128 mill. euro 
(2018: 1 177 mill. euro) 

Driftsresultat 141 mill. euro 
(2018: 124 mill. euro) 

 

Les mer

Gasum Code of Conduct - Etiske retningslinjer

Gasums etiske retningslinjer beskriver vår ansvarlige forretningspraksis og hvordan vi samarbeider med våre kunder og interessenter, og internt i egen organisasjon.


Kort om Gasum

Share:

Vi er et nordisk energiselskap og den ledende eksperten i den nordiske gassbransjen. Sammen med våre samarbeidspartnere fremmer vi utviklingen av et karbonnøytralt samfunn på land og på sjøen. 

Vi arbeider for en mer miljøvennlig fremtid gjennom effektive gassløsninger 

Vi jobber for renere energi. Visjonen vår er å lede et nordisk økosystem for gass. I løpet av de neste årene vil vi investere i en infrastruktur med fyllestasjoner for flytende biogass og flytende naturgass for tunge kjøretøyer. Dette er en av de store satsningene vi jobber med for å komme nærmere et karbonnøytralt samfunn.  

Sirkulær økonomi – for en mer bærekraftig fremtid 

Våre egne biogassanlegg er hjertet i virksomheten vår og en viktig del i arbeidet for en sirkulær økonomi. Avfall, gjødsel og restprodukter fra industrien er råvarer i biogassproduksjonen vår. Vi bruker disse stoffene til å produsere fornybar energi på anleggene våre. Restproduktene blir tatt vare på og oppgradert til biogjødsel. 

Flytende naturgass – en bro til en renere fremtid 

Gasum er også den største nordiske distributøren av flytende naturgass (Liquefied Natural Gas - LNG). Vi leverer LNG til sjøfart, industri og tungtransport i Finland, Sverige og Norge i samsvar med EUs LNG-strategi. 

En organisasjon med engasjerte mennesker 

Gasum-gruppen har 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Germany. Samtlige er svært engasjerte i å skape en renere fremtid. 

Vi er et 100 % statseid selskap. 73,5 % av aksjene eies av statseide Gasonia Oy, mens 26,5 % eies direkte av den finske staten. 

Selskapets omsetning steg i 2019 til 1 128 millioner euro. 

Ansvarlig og kontinuerlig utvikling 

Bedriftsansvar innebærer for oss å ta ansvar innenfor både økonomi, samfunn og miljø. 

Den kontinuerlige utviklingen i virksomheten vår støttes av de sertifiserte ledelsessystemene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), ISO 50001 (energieffektivitet) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø). 

Bli kjent med ledelsen i Gasum.