Gasum Ålesund terminal

Gasums LNG-terminal i Ålesund

Terminalen ligger på Bingsa i Ålesund og har vært i drift siden 2010.

Kontaktinformasjon

Gasums LNG-terminal i Ålesund
Alvikveien
N-6019 Ålesund

Vakttelefon +47 400 00 122

Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon relatert til terminalområdet på Bingsa.

Les mer

Terminalen består av to lagringstanker som tilsammen har en netto lagringskapasitet på ca. 1 300 m3 LNG. LNG blir normalt transportert til Bingsa med skip, men kan også fylles fra tankbiler.

Veidekke Ålesund blir forsynt med naturgass gjennom en rørledning direkte fra terminalen. For øvrig forsynes øvrige kunder i Møre og Romsdal og Trøndelag ved hjelp av tankbiler.

Tommy Borgaas

Terminal Manager

tel. +47 475 09 209

tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com