HKScan biogas truck on a road.

Klimatklivet gjør det enklere å bytte til biogasslastebiler

Da næringsmiddelprodusenten HKScan Sverige begynte å stille krav om at leverandørene skulle kjøre fossilfritt, hadde Green L Equipment allerede bestemt seg for å bytte til flytende biogass. Statlig investeringsstøtte fra det svenske Klimatklivet var en motivasjonsfaktor som gjorde det enklere å bytte til gasslastebiler.

Ambisiøse klimamål er ikke noe nytt for HKScan Sverige. Arbeidet har pågått lenge. Innen 2040 skal næringsmiddelkjeden «fra gård til gaffel» være helt CO2-nøytral. Dette forplikter og stiller krav, ikke minst til selskapets leverandører.

– Allerede for 10–15 år siden, lenge før noen snakket om fossilfritt drivstoff, så vi på ulike dieseltyper for å finne den som var minst skadelig. Nå stiller vi krav til transportpartnerne våre. Alle som vil kjøre for oss, må kjøre helt fossilfritt, sier HKScan Sveriges logistikksjef Johan Rosvall.

Green L Equipment, som holder til i Kristianstad, er en av transportpartnerne som har kjørt lenge for HKScan Sverige. Bedriften har en tydelig miljøprofil, og de har lenge vært på leting etter bærekraftige alternativer. Dessverre har tilgangen til fossilfritt drivstoff som biogass vært en brems for bedriftens utvikling, men dette er ikke lenger tilfellet.

– Vi i Green L Equipment har alltid ligget i forkant med miljøtiltak, og vi har hatt ISO-sertifisering i lang tid. Flytende biogass er et veldig godt alternativ for lange og tunge transporter. Nå som Gasum har bygget flere fyllestasjoner, kan også vi som opererer utenfor E4 kjøre på flytende biogass, sier Green L Equipments adm.dir. Mårten Andersson.

HKScan Sverige er en av de mange næringsmiddelprodusentene som skrev under på DLFs Transportinitiativet 2025, med krav om at all transport skal være fossilfri innen 2025. Johan Rosvall er enig i at flytende biogass er ett av fremtidens drivstoff.

– Produktene våre transporteres over mange og lange ruter i Sør-Sverige. Tidligere sto transporten for en stor andel av HKScan Sveriges CO2-utslipp. Med gasslastebiler kan vi redusere utslippene på disse rutene med nærmere 90 prosent sammenlignet med fossil diesel. Vi ser på flere ulike fossilfrie drivstoffalternativer, og flytende biogass er definitivt et av dem vi tror på, sier Johan Rosvall.

For Green L Equipment kom ikke næringsmiddelindustriens krav som noen overraskelse. De var allerede i gang med å bytte ut en av lastebilene sine og hadde fått nyss om de statlige støtteordningene Klimatklivet og Klimatpremien. For Green L Equipments del falt valget på Klimatklivet.

– En gasslastebil koster litt mer enn en diesellastebil, så da vi skulle bytte, søkte vi om investeringsstøtte fra Klimatklivet. Dette innebærer at staten går inn med 40–60 % av merkostnadene. Flere burde ta den sjansen. Hvis du vil ha hjelp med å søke, er det bare å ta kontakt med Gasum. Ekspertene deres tar seg av alt, helt gratis, sier Mårten Andersson, og legger til at det etter tre måneders kjøring ser lovende ut med tanke på driftskostnadene.

På Gasums hjemmesider er det mulig å lese mer om Klimatklivet og Klimatpremien, bruke kalkulatoren til å beregne fremtidige drivstoffkostnader og se eksisterende og planlagte fyllestasjoner i Sverige og Norden. Og akkurat som Mårten Andersson sier, er det mulig å få gratis hjelp med søknaden til Klimatklivet. Det er bare å oppgi kontaktinformasjon, så vil Gasums eksperter ta kontakt.

– Bærekraftsarbeidet fortsetter for oss i HKScan Sverige.

Vi ønsker å påvirke hele verdikjeden. I tillegg til samarbeidet med transportselskapene, hjelper vi også bøndene med å redusere miljøpåvirkningen. Og våre egne restprodukter? De går selvfølgelig til fremstilling av biogass, sier Johan Rosvall.

Også Mårten Andersson hos Green L Equipment ser lyst på fremtiden, og han har allerede begynt å tenke på neste steg for bedriften.

– Nå har vi 18 lastebiler som går på diesel. Innen 2025 vil vi ha skiftet ut hele kjøretøyparken og være helt fossilfrie.