HKScan biogas truck on a road.

Klimatklivet gör det lättare att byta till biogaslastbil

När livsmedelsföretaget HKScan Sverige började ställa krav på sina leverantörer att köra fossilfritt, hade Green L Equipment redan fattat beslut om växla till flytande biogas. Investeringsstödet Klimatklivet motiverade och gjorde bytet till gaslastbil enklare.

Ambitiösa klimatmål är inget nytt för HKScan Sverige. Arbetet har pågått länge. År 2040 ska livsmedelskedjan från ”gård till gaffel” vara helt koldioxidneutral. Det förpliktigar och ställer krav, inte minst på företagets leverantörer.

– Redan för tio femton år sedan, ja långt innan någon pratade om fossilfria bränslen, valde vi mellan olika dieselsorter för att hitta den minst skadliga. Nu ställer vi krav på våra transportpartners. Alla som vill köra för oss måste ställa om till helt fossilfritt, säger HKScan Sveriges logistikchef Johan Rosvall.

Johan Rosvall, HKScan Sveriges logistikchef 
- Alla som vill köra för oss måste ställa om till helt fossilfritt, säger HKScan Sveriges logistikchef Johan Rosvall.Caption

Green L Equipment med bas i Kristianstad är en av de leverantörer som kört länge för HKScan Sverige. Företaget har med sin tydliga miljöprofil under lång tid letat efter hållbara alternativ. Tyvärr har tillgången till förnybara bränslen bromsat företagets utveckling fram till nu.

– Vi på Green L Equipment har alltid legat i framkant när det handlar om miljötänkande och är sedan länge ISO-certifierade. För långa och tunga transporter är flytande biogas ett väldigt bra alternativ. Men det är först nu när Gasum byggt fler tankstationer som vi bortom E4:an kan köra på flytande biogas, säger Green L Equipments VD Mårten Andersson.

HKScan Sverige är ett av många livsmedelsföretag som skrivit under DLF:s Transportinitiativet 2025 med krav på att alla transporter ska vara fossilfria till år 2025. Johan Rosvall håller med om att flytande biogas är ett av framtidens drivmedel.

– Våra produkter körs många och långa sträckor i södra Sverige. Tidigare stod transporterna för en stor del av HKScan Sveriges koldioxidutsläpp. Med gaslastbil kan utsläppen på dessa sträckor minska med närmare 90 procent jämfört med fossil diesel. Vi tittar på flera olika fossilfria bränslealternativ och flytande biogas är definitivt ett av dem vi tror på, menar Johan Rosvall.

För Green L Equipment kom inte livsmedelsbranschens krav som en överraskning. Man låg redan i startgroparna för att byta ut en av sina lastbilar och hade fått nys om de statliga investeringsstöden Klimatklivet och Klimatpremien. För Green L Equipments del föll valet på Klimatklivet.

– En gaslastbil kostar lite mer än en diesel, så när vi skulle byta ansökte vi om investeringsstöd från Klimatklivet. Det innebär att staten går in med 40–60% av merkostnaden. Fler borde ta den chansen. Vill du ha hjälp med ansökan är det bara att kontakta Gasum. Deras experter tar hand om allt helt kostnadsfritt, säger Mårten Andersson och tillägger att det efter tre månaders körning även ser lovande ut vad gäller driftskostnaderna.

På Gasums hemsida kan den som är intresserad läsa mer om Klimatklivet och Klimatpremien, samt se befintliga och planerade tankstationer runt om i Sverige och Norden. Och precis som Mårten Andersson säger finns det möjlighet att få hjälp med sin ansökan till Klimatklivet, helt kostnadsfritt. Det är bara att uppge sina kontaktuppgifter, så hör Gasums experter av sig.

– För oss på HKScan Sverige fortsätter hållbarhetsarbetet. Vi vill påverka hela vår värdekedja. Förutom samarbetet med transportföretagen hjälper vi även våra bönder att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Och våra egna restprodukter? Ja, de går till framställning av biogas så klart, säger Johan Rosvall.

Även Mårten Andersson på Green L Equipment ser ljust på framtiden och har redan börjat fundera på nästa steg i företagets utveckling.

– I dagsläget har vi 18 lastbilar som körs med diesel. Till 2025 kommer vi ha förändrat hela vår fordonspark och vara helt fossilfria.

Söker ditt företag också en väg mot en renare framtid? 

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med gaslogistik.

Kontakta oss