Sucros’ roesukkerfabrikk reduserer utslippene ved å skifte ut olje og kull med naturgass og biogass fra Gasum

Den finske sukkerprodusenten Sucros Oy, som er medlem av Nordzucker AG, har bestemt seg for å skifte ut den tunge fyringsoljen og kullet i sine tre eksisterende dampkjeler. Fabrikken i Säkylä vil få en betraktelig reduksjon i utslippene når de nå går over til flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) fra Gasum. Gasum tar allerede imot spillvann og bioslam fra Sucros’ datterselskap Suomen Sokeri, og bruker disse avfallsproduktene som råstoff til biogassproduksjon – et godt eksempel på sirkulær økonomi.

Leveringsavtalene for LNG og LBG mellom Gasum og Sucros trer i kraft høsten 2022, da terminalen som omfatter LNG-lagringstanker, fordamper og industriell automatisering, er planlagt å settes i drift. Det er Gasum som står for byggingen av terminalen, og LNG vil bli levert med lastebiler fra Gasums LNG-terminal i Björneborg.

Gasum bidrar til sirkulær økonomi ved å ta imot spillvann og bioslam fra Sucros’ datterselskap Suomen Sokeri. Disse avfallsproduktene brukes som råstoff til biogassproduksjon. Biogassen kan deretter brukes i ulike prosesser, blant annet til varme- og strømproduksjon til industri og boliger, eller som drivstoff til sjø- og veitransport. Gasums anlegg i Åbo, Loja og Vittis vil hver få nærmere 3000 tonn råstoff til biogass per år, hvilket er en stor økning i den finske produksjonen av lavutslippsenergi. Det er samtidig et bidrag til den sirkulære økonomien.

Sucros Oys anlegg i Säkylä er den eneste roesukkerfabrikken i Finland. Sucros Oy og datterselskapet Suomen Sokeri Oy er en del av Nordzucker Group, Europas nest største sukkerselskap.

Gasum leverer LNG og LBG som hjelper industriaktører med å oppfylle utslippskravene

Et bytte fra olje og kull til LNG vil eliminere SOx- og partikkelutslippene, og redusere CO2-utslippene med 38 prosent. Med fornybar biogass er det mulig å redusere klimagassutslippene med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff. LNG kan også blandes med biogass for å skape en mer bærekraftig energiproduksjon.

«Overgangen til mer miljøvennlige energikilder er en viktig del av Nordzuckers forpliktelse til å redusere CO2-utslippene og dermed også sukkerproduksjonens klimapåvirkning», sier Jussi Urponen, anleggssjef ved Sucros fabrikk i Säkylä. «Nordzucker Group har det ambisiøse programmet GoGreen, som omfatter betydelige investeringer i grønne teknologiløsninger i fremtiden. I tillegg er det planlagt investeringer i støttetiltak og utskiftninger i Europa og Australia.»

«Vi er veldig fornøyde med å kunne levere en bruksklar løsning som bidrar til at Sucros kan redusere utslippene», sier Gasums Vice President for industri, Tommy Mattila. «Overgangen fra kull til gass vil gi dem en rekke fordeler, og dét på en kostnadseffektiv og sikker måte. Leveringssikkerhet blir et stadig viktigere aspekt for kundene våre, og det at Gasum skal levere den flytende gassen fra terminalen i Björneborg, som ikke er langt unna, betyr større leveringssikkerhet.»

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.