Sucros sockerbetsfabrik ersätter olja och kol med naturgas och biogas från Gasum för att minska utsläppen

Det finska sockerföretaget Sucros Oy, som ingår i Nordzucker AG, har beslutat att övergå från tung eldningsolja och kol i de tre befintliga pannorna till flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Gasen från Gasum gör det möjligt för Sucros att avsevärt minska utsläppen från sockerbetsfabriken i Säkylä. Gasum tar redan emot avloppsslam och bioslam från Sucros dotterbolag Suomen Sokeri. Det används som råmaterial i Gasums biogasanläggningar och främjar därmed en cirkulär ekonomi.

Avtalet om leveranser av LNG och LBG mellan Gasum och Sucros kommer att börja gälla under hösten 2022 då man planerar att ta terminalen, som omfattar LNG-lagercisterner, förångare och industriell automation, i kommersiell drift. Gasum kommer att upphandla och bygga terminalen och LNG kommer att levereras med lastbil från Gasums LNG-terminal i Björneborg.

Gasum tar redan emot avloppsslam och bioslam från Sucros dotterbolag Suomen Sokeri. Det används som råmaterial i Gasums biogasproduktion och främjar därmed en cirkulär ekonomi. Biogasen kan sedan användas för industriella processer, för produktion av värme och el inom industrin och för hushållen eller som bränsle för sjöfart och vägtransporter. Gasums anläggningar i Åbo, Lojo och Vittis kommer att få nästan 3 000 ton råmaterial om året, vilket blir ett viktigt tillskott både till energiproduktion med låga utsläpp i Finland och till införandet av cirkulär ekonomi.

Sucros Oy:s fabrik i Säkylä är den enda sockerbetsfabriken i Finland. Sucros Oy och dess dotterbolag Suomen Sokeri Oy är en del av Nordzucker-koncernen, som är det näst största sockerbolaget i Europa.

Gasum tillhandahåller LNG och LBG för att hjälpa industriföretag att leva upp till sina utsläppsnormer

En övergång till LNG från olja och kol innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att koldioxidutsläppen minskar med 38 procent. Användning av förnybar biogas kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med användning av fossila bränslen. LNG kan också blandas med biogas för att skapa ett hållbart sätt att producera energi.

”Övergången till mer miljövänliga energikällor är en viktig del av Nordzuckers åtagande att minska koldioxidutsläppen och därmed sockerproduktionens klimatpåverkan”, säger Jussi Urponen, chef för Sucros anläggning i Säkylä. ”Nordzucker-koncernen har det ambitiösa programmet GoGreen, som innefattar betydande investeringar för gröna tekniska lösningar i framtiden. Dessutom planeras investeringar för stöd- och ersättningsåtgärder i Europa och Australien.”

”Vi är naturligtvis mycket glada över att kunna hjälpa Sucros att minska sina utsläpp med en nyckelfärdig lösning av det här slaget”, säger Tommy Mattila, Vice President, Industry, på Gasum. ”Omställningen från kol till gas kommer helt enkelt att ge dem många fördelar på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Leveranssäkerheten blir allt viktigare för våra kunder och eftersom Gasum kommer att leverera den flytande gasen till anläggningarna i Säkylä från vår terminal i närliggande Björneborg kommer det att ge ytterligare leveranssäkerhet.”

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.