Sveriges største bestilling av biogasslastebiler – Gasum inngår drivstoffavtale med Sandahls Logistik

Energiselskapet Gasum utvider samarbeidet med frakt- og logistikkselskapet Sandahls Logistik. Sandahls Logistik har som mål å fase ut fossil transport i virksomheten i løpet av 2025, og velger å investere i biogassdrevne kjøretøy til veitransport. Gasum inngår dermed en ny avtale om levering av biogassdrivstoff til Sandahls Logistik verdt flere hundre millioner kroner, og bygger to nye offentlig tilgjengelige stasjoner ved logistikkselskapets terminaler. Samtidig investerer Sandahls Logistik i 120 nye biogassdrevne lastebiler fra Volvo Lastvagnar, og leveransene startet i mars i år. Samarbeidet er et av de største på biogassområdet i Norden så langt.  

Sandahls Logistik er transportpartner for Volvo Lastvagnar, og frakter Volvos lastebilhytter fra produksjonen i Umeå til montering i Göteborg. Volvo Lastvagnar har en gjennomgående miljøstrategi for transporten mellom de to byene, og har derfor valgt å samarbeide med Sandahls Logistik med deres tydelige miljøfokus. Gasum kommer til å levere biogass gjennom en omfattende, flerårig drivstoffavtale og et langsiktig samarbeid, slik at logistikkselskapet kan fase ut fossile drivstoff fullstendig i løpet av 2025.   

 

For å kunne frakte bl.a. Volvo-lastebilhytter fra Umeå til Göteborg bruker Sandahls Logistik både lastebiler og togtransport. Som et ledd i selskapets målsetting om fossilfri transport i løpet av 2025 gjøres det store investeringer i 120 Volvo-lastebiler som kjøpes gjennom Finnvedens Lastvagnar.  

 

«Med de nye biogasslastebilene og et stort nettverk av gassfyllestasjoner, i tillegg til våre grønne jernbanelinjer, kan vi tilby reell fossilfri transport fra dør til dør», sier Mikael Ingesson, adm.dir. i Sandahls Logistik.  

 

Volvo Lastvagnar er både bestillere av transporten av lastebilhytter og produsent av de nye gasslastebilene til Sandahls Logistik.  

 

«Vi er svært stolte og glade over at Sandahls Logistik velger å gjøre en så stor bestilling av lastebilene våre som går på flytende gass. Det betyr mye, ikke bare for oss i Volvo Lastvagnar, men også fordi det kommer til å redusere utslippene i veitransporten betydelig, noe som er bra for oss alle. Sandahls viser virkelig vei, her og nå, mot en mer bærekraftig fremtid», sier Stefan Strand, adm.dir. i Volvo Lastvagnar Sverige.  

 

Samarbeid avgjørende for fleksibelt stasjonsnettverk 

 

Energiselskapet Gasum har i dag 19 fyllestasjoner for flytende gass i Sverige og et stasjonsnettverk med over 40 stasjoner i Norden. Som et resultat av den nye drivstoffavtalen med Sandahls Logistik blir det bygget ytterligere to stasjoner i forbindelse med logistikkselskapets terminaler for flytende biogass, i Luleå og Vårgårda. 

 

«Når resultatet av et samarbeid mellom to målbevisste parter innebærer så mange miljøfordeler som denne, kan jeg ikke annet enn å føle stolthet. Vi i Gasum har jobbet godt med holdningsendringer ved å formidle informasjon om miljøfordelene man oppnår i veitransporten med reduserte utslipp.  At Sandahls Logistik har inngått en langsiktig avtale med oss er nok et bevis på tilliten til tjenestene våre og evnen til å levere sirkulær biogass. Vi takker for tilliten ved å investere i to nye fyllestasjoner i Luleå og Vårgårda», sier Sharareh Edström, Gasums trafikkdirektør for Sverige.    

 

«Vi er til stede i hele verdikjeden, fra produksjonen av biogass ved våre egne anlegg til at sluttbrukerne kan fylle sirkulær biogass ved en av fyllestasjonene våre. Gasum jobber aktivt både for å øke produksjonstaket for biogass og utvide stasjonsnettverket i Norden. Flere og flere i Sverige velger alternative drivstoff, og miljøet er vinneren», sier John Wihlborg, Gasums salgssjef for trafikk i Sverige. 

 

Gass- og biogassmarkedet fortsetter utviklingen i Sverige og Norden 

Ved utgangen av 2021 var det over 375 LNG-lastebiler i Sverige, noe som var en økning på hele 176 lastebiler, eller 88 prosent, bare i løpet av 2021. Bruk av fornybar biogass kan redusere utslippene av drivhusgasser med opptil 90 prosent.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.