Största beställningen av biogaslastbilar i Sverige - Gasum sluter bränsleavtal med Sandahls Logistik

Energibolaget Gasum utvidgar samarbetet med frakt- och logistikföretaget Sandahls Logistik. Sandahls Logistik har som målsättning att fasa ut fossildrivna transporter i verksamheten under 2025 och väljer att investera i biogasdrivna fordon för vägtransporter. Gasum sluter därmed nytt biogasbränsleavtal med Sandahls Logistik värt flera hundra miljoner kronor och bygger två nya publika stationer vid logistikföretagets terminaler. Samtidigt investerar Sandahls Logistik i 120 nya biogasdrivna lastbilar från Volvo Lastvagnar som har börjat levereras i mars i år. Samarbetet är ett av de största på biogasområdet i Norden hittills. 

Sandahls Logistik är transportpartner till Volvo Lastvagnar och fraktar Volvos lastbilshytter från tillverkningsfabriken i Umeå till montering i Göteborg. Volvo Lastvagnar har ett genomgående miljötänkande för sina transporter mellan de båda städerna och har därför valt Sandahls Logistik som partner med sitt tydliga miljöfokus. Gasum kommer att leverera biogas i ett omfattande flerårigt bränsleavtal och långvarigt samarbete för att logistikföretaget helt ska fasa ut fossila drivmedel under 2025.   

För att kunna frakta bl.a. Volvo Lastvagnars lastbilshytter från Umeå till Göteborg används både lastbilar och tågtransporter. I och med Sandahls Logistiks miljömål om fossilfria transporter 2025 gör man stora investeringar i 120 lastbilar från Volvo Lastvagnar som inhandlas från Finnvedens Lastvagnar.  

”Med de nya biogas-lastbilarna och ett utbrett nätverk av gasstationer i kombination med våra gröna järnvägslinjer, kan vi på riktigt erbjuda fossilfria transporter från dörr till dörr”, säger Mikael Ingesson, VD Sandahls Logistik.  

Volvo Lastvagnar är både beställare av transporterna av lastbilshytter och tillverkare av de nya gaslastbilar till Sandahls Logistik.  

Vi är mycket stolta och glada över att Sandahls Logistik väljer att lägga en sådan stor order på våra lastbilar som går på flytande gas. Det betyder mycket, inte bara för oss på Volvo Lastvagnar, utan de kommer att minska vägtransporternas utsläppsnivå betydligt, vilket är positivt för oss alla. Sandahls visar verkligen vägen här och nu mot en mer hållbar framtid, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.  

Samarbete avgörande för flexiblet stationsnät

Energibolaget Gasum har idag 19 tankstationer för flytande gas runt om i Sverige och ett gasstationsnät med över 40 stationer i Norden. I och med det nya bränsleavtalet med Sandahls Logistik kommer två ytterligare stationer att byggas i anslutning till Sandahls Logistiks terminaler i Luleå och Vårgårda för flytande biogas. 

”När resultatet av ett samarbete mellan målmedvetna parter, som innebär så många miljöfördelar som denna, kan jag inget annat än känna stolthet över det gedigna arbetet som min organisation har investerat i för att flytta fram positionerna när det kommer till emissionsreduktion för den vägburna trafiken. Att Sandahls Logistik slutit ett långvarigt avtal med oss är ännu ett bevis på förtroendet för vår service och förmåga att leverera cirkulär biogas. Det tackar vi för genom investering i två nya tankstationer i Luleå och Vårgårda”, säger Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden.    

”Vi arbetar i hela värdekedjan, från produktionen av biogas vid våra biogasanläggningar fram till att slutanvändarna kan tanka cirkulär biogas vid en av våra tankstationer. Gasum jobbar aktivt både för att höja produktionstaken av biogas och utvidga tankstationsnätet i Norden. Fler och fler väljer alternativa bränslen i Sverige och miljön är vinnaren ”, säger John Wihlborg, Senior Sales Manager, Traffic Sweden. 

Gas- och biogasmarknaden fortsätter att utvecklas i Sverige och Norden 

I slutet av 2021 fanns det över 375 LNG lastbilar i Sverige vilket var en ökning med hela 176 lastbilar eller 88 procent, bara under 2021. Användningen av förnybar biogas kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent. Gasum ser ljust på utvecklingen av gasmarknaden både i Norden och i Sverige, speciellt med fortsatt skattebefrielse för biogasen som beslutats av EU fram till 2030.  

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv