Webinaropptak: Natur- og biogassens rolle i fremtiden

Se vårt webinaropptak der vi diskuterer rollen til natur- og biogass i fremtiden. Utsiktene for disse energikildene diskuteres med fokus på industriell virksomhet og gods og tungtransport.

Se opptak

Hvordan vil fremtidens energimiks se ut for industri og tungtransport i Norge? Vil naturgass anses som bærekraftig på sikt, og er det nok biogass til de som ønsker det? I løpet av webinaret får vi svar på disse spørsmålene og andre interessante tema som:

  • Hvordan Stortinget planlegger å oppnå nasjonale miljømål 2030
  • Skatte- og bompengespørsmål
  • Kundenes reise for å nå klimamålene
  • Blanding av flytende biogass og -naturgass (LBG og LNG)
  • Forsyningssikkerhet av gass
  • Muligheter med sertifisert biogass
  • Naturgass/biogass i den innenlandske energimiksen mot 2030
  • Stasjonsnettverk nå og i fremtiden
  • Tilgjengelighet av gasslastebil


Se opptaket av webinaret ved å fylle inn informasjonen din her: