Content image

Halvar Rommetvedt

Senior Sales Manager
tel. +47 93 21 59 49
halvar.rommetvedt@gasum.com

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

Naturgass og biogass i industrien

Gass er et pålitelig alternativ for industrien. Den gir en betydelig reduksjon i både lokal luftforurensning og karbonutslipp sammenlignet med forskjellige oljeprodukter og kull. Flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) gjør fordelene med gass tilgjengelige også utenfor gassnettet i de nordiske landene.

De mangfoldige egenskapene til LNG og LBG kommer spesielt godt til sin rett i en rekke prosessapplikasjoner. Gassflammer og rene røykgasser kan brukes til for eksempel oppvarming, tørking og matlaging. Gass kan også i mange prosesser brukes i stedet for elektrisitet. 

Naturgass er spesielt godt egnet til bruk som brennstoff for kombinert varme- og dampproduksjon samt i kombinert varme- og kraftproduksjon (CHP).

Naturgass og biogass hjelper deg med å oppfylle utslippsstandardene

Et bytte fra olje til naturgass eller LNG vil eliminere SOx- og partikkelutslippene, og redusere NOx-utslippene med opptil 85 prosent. I tillegg reduserer naturgass CO2-utslippene med minst 20 prosent og biogass reduserer utslippene med 90 prosent.

Naturgass kan også blandes med fornybar biogass for å skape en bærekraftig energiproduksjon.

LNG og LBG gjør fordelene med gass tilgjengelige i hele Norden

Som den største distributøren av LNG og LBG i de nordiske landene og vi hjelper deg gjerne med å finne løsningen som passer best for behovene til ditt selskap. 

 

Kundehistorie

Essity kan eliminere fossile CO2-utslipp med flytende biogass

Essitys mykpapirfabrikk i Lilla Edet har bestemt seg for å ta steget mot en karbonnøytral fremtid. Gasum bidrar til å gjøre satsingen mulig ved å legge til rette for en overgang mellom flytende naturgass og biogass.

Content image
Content image
KUNDEHISTORIE

SSAB bruker naturgass i stålindustrien

Den svenske stålspesialisten SSAB skaper et mer bærekraftig energisystem med LNG. SSABs stålproduksjonsanlegg i den svenske byen Borlänge begynte for et par år siden å bruke naturgass som brennstoff til en av glødeovnene.