Content image

Trond Jerve

Head of Business, Industry 
tel. +47 95 27 63 55

Vi tilbyr kundeservice på engelsk og svensk.

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern. Her opplyser vi blant annet om hvordan vi behandler informasjonen du har gitt, hvor lenge vi oppbevarer den og om dine rettigheter.

Naturgass og biogass i industrien

Naturgass og biogass er pålitelige alternativer for industrien. De reduserer lokal luftforurensning og karbonutslipp betydelig sammenlignet med oljeprodukter eller kull. Flytende naturgass (LNG) og -biogass (LBG) bringer fordelene med gass også til områder utenfor gassrørledningsnettet i hele Norden. Bedrifter som bruker flytende naturgass, kan enkelt gå over til flytende biogass da det ikke er behov for ytterligere investeringer.

De forskjellige egenskapene til gass fungerer godt i en rekke prosessapplikasjoner. Gassflammer og rene røykgasser kan brukes i sammenhenger som oppvarming, tørking eller koking av produkter. Gass kan også brukes i stedet for elektrisitet i mange prosesser.

Natur- og biogass er spesielt egnet for bruk som drivstoff for kombinert varme- og dampproduksjon samt i kraftvarmeproduksjon (CHP).

Naturgass og biogass hjelper deg med å oppfylle utslippsstandardene

Med overgang til naturgass eller LNG fra olje oppnår man fullstendig fjerning av SOx og partikler, og reduksjon av NOx-utslipp på opptil 85 prosent. I tillegg reduserer naturgass også CO2-utslippene med minst 20 prosent.

Naturgass og LNG kan også blandes med fornybar biogass for å danne en bærekraftig måte å produsere energi på.

LNG og LBG gjør fordelene med gass tilgjengelige i hele Norden

Som den største distributøren av LNG i Norden har vi ekspertise og mulighettil å administrere forsyningskjeden for LNG og LBG. Vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som best passer din bedrifts behov.