Gas - renare energi för industri

Läs mer
Cityview of Gothenburg, Sweden

Gas för industri

Naturgas och biogas är tillförlitliga alternativ för industrin och minskar lokala luftföroreningar och koldioxidutsläpp avsevärt jämfört med oljeprodukter eller kol. LNG ger fördelarna med gas även till områden utanför gasledningsnätet i de nordiska länderna.

Läs mer

Heltäckande tjänster för företag som använder gas

Förutom gasenergi erbjuder vi dig vår expertis och våra heltäckande tjänster inom gas- och energimarknaderna.

Läs mer