OxGas: Gass vil være en av tjenestene på havna i fremtiden

OxGas jobber for å redusere utslippene innen shipping, og bygger en gassterminal i Oxelösund havn i Sverige. Det første steget er allerede tatt, ifølge administrerende direktør i OxGas og Oxelösund havn, Douglas Heilborn.

Vi i OxGas bygger en ny gassterminal i Oxelösund havn. I den innledende fasen vil terminalen levere alternativ energi til SSABs spesialstålverk i området.

Masovnene på SSAB-anlegget ble tidligere varmet opp med kull og koks. Etter at de ble konvertert til elektrisk oppvarming, trengs det nye energikilder til andre prosesser, for eksempel valseverket. 

Den første fasen inkluderer ferdigstilling av en mindre container på 500 m3. Gasum leverer en ferdig pakke som omfatter både gasscontaineren og kontinuerlig levering av gass. I fase to skal vi bygge en 30 000 m3 stor energiterminal som også kan levere natur- og biogass til SSABs anlegg i Borlänge og andre kunder.

Planer om en LNG-havn med alle tjenester

I Oxelösund havn investerer vi i omfattende tjenester innen lasthåndtering og transport, og vi utvider tjenestetilbudet kontinuerlig. Vi ønsker å tilby alle havnetjenestene som kundene våre har behov for. Gass er én av disse tjenestene. Derfor er planen også å tilby bunkring av flytende gass. 

Mer miljøvennlige energialternativer er en stor fordel for havnen. Dette kan hjelpe sjøtransporttilbyderne med å konkurrere med jernbane- og veitransport på det europeiske kontinentet.

Planen er å starte med bunkring av flytende gass i 2022 eller tidlig i 2023.

Gass er fremtidens drivstoff innen shipping

Flytende naturgass (LNG) spiller en viktig rolle som transportdrivstoff på sjøen, ved å forenkle overgangen til biogass.

LNG ser for øyeblikket ut til å være det mest populære drivstoffet for nye fartøy. Vi mener at det er det riktige valget for fremtiden.

Shipping må ta sin del av ansvaret ved å fase ut tunge fyringsoljer og marinediesel. Overgangen til mindre skadelige drivstoff er allerede i gang i Østersjøen, men det er fortsatt stort rom for forbedring, spesielt med tanke på utslippene av fine partikler og nitrogenoksider. 

Mot en karbonnøytral havn

Vi ønsker også å redusere våre egne utslipp. Vi har allerede byttet drivstoff til gaffeltrucker, kraner og andre maskiner fra fossile drivstoff til fornybar diesel.

I det store og hele følger vi SSABs eksempel i deres overgang til fossilfri stålproduksjon. Som tjenesteleverandør mener vi at det er viktig å stå sammen med dem og gå foran i overgangen til en mer miljøvennlig virksomhet.