Road circling through forest and lakes in Finland

Scope 3 -päästöt: Kuinka vähentää yrityksen epäsuoria päästöjä?

Yritysten tulee huomioida päästövähennysten laskennassa suorien päästöjen ohella myös epäsuorat Scope 3 -päästöt, jotka voivat muodostaa jopa valtaosan yrityksen päästöistä. Tässä neljä askelta Scope 3 -päästöjen vähentämiseksi.

Huoli ilmastonmuutoksesta, IPCC:n synkät raportit maailman tulevaisuudesta ja paineet päästövähennyksille ovat viimeistään saaneet yritykset tarttumaan toimeen. Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet alkavat olla edelläkävijäyrityksissä jo arkipäivää, ja osassa yrityksiä vastuullisuudesta on tehty jopa toimintaa ohjaava tekijä, strategian kulmakivi.

Yrityksen arvoketjusta aiheutuvat päästöt eli epäsuorat päästöt ovat yhä isommassa roolissa, kun yritykset sitoutuvat kunnianhimoisempiin vastuullisuustavoitteisiin. Tunnetuin näistä on Science Based Targets -aloite (SBTi, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet), joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan omilla toimillaan rajoittamaan ilmaston lämpenemistä. Jotta yritykset voivat saavuttaa asettamansa tavoitteet ja sitoutua aloitteeseen, on epäsuorilla päästöillä eli Scope 3 -päästöillä yhä suurempi merkitys.

Mikä Scope 3? Lue lisää Scope-luokittelusta.

Näin voit vähentää yrityksesi epäsuoria päästöjä:

1. Selvitä yrityksesi Scope 3 -päästöjen nykytilanne

Aloita yrityksesi nykytilanteen selvittämisestä, “päästöinventaariosta”, jossa kartoitat karkealla tasolla kaikki toiminnastanne aiheutuvat päästöt. Piirrä auki yrityksen arvoketju niin, että tunnistat sekä suorat, omasta toiminnastanne aiheutuvat päästöt, että Scope 3:n mukaiset epäsuorat päästöt.

Scope 3 -päästöjen kartoittamisessa kannattaa muistaa, ettet haukkaa liian suurta palaa kerralla tai pyri välittömään täydellisyyteen. Aloita suuruusluokasta: Haarukoi, mistä yrityksesi suurimmat päästöt aiheutuvat, ja keskity niihin. Valitse siis ne kategoriat, joihin yrityksesi kannattaa keskittyä, kuten raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetus.

2. Kiinnitä huomiota erityisesti logistiikkaan

Kokemuksemme mukaan logistiikka on yllättävän usein helpoin tapa lähteä pienentämään hiilidioksipäästöjä. Monille yrityksille tavaroiden kuljetus ja jakelu on kriittinen osa toimintaa, vaikka ei olisikaan ydinliiketoimintaa. Teollisuuden ja kaupan alan toimijat ovat tästä hyvä esimerkki: on tärkeää, että materiaalivirrat liikkuvat ajallaan, mutta itse kuljetus ja jakelu ei ole liiketoiminnan ydintä.

Jos et ole aiemmin tehnyt päästölaskentaa yrityksesi logistiikan päästöistä, voit aloittaa selvittämällä suuruusluokan yksinkertaisella laskutoimituksella: kerro yrityksen edellisen vuoden kokonaisajosuorite keskimääräisellä kuormalla ja kuorma-auton päästökertoimella. Apuna voit käyttää päästölaskureita, esimerkiksi GHG Protocolin laskureita.

Karkean tason laskentaa on helpompi lähteä tarkentamaan jakamalla kuljetuksia esimerkiksi kuormien suuruuden, ajoneuvotyypin ja kuljetusmatkan perusteella, jolloin pääset lähemmäksi kuljetuskohtaisia päästöjä.

3. Aseta tavoite päästövähennyksille

Kun olet selvittänyt nykytilan, aseta tavoite päästövähennyksille: kuinka paljon haluat vähentää ja kuinka nopeasti. Sinun on helpompi vertailla eri vaihtoehtoja, kun sinulla on konkreettiset luvut, joiden avulla voit luoda erilaisia skenaarioita. Tarkempia laskentoja varten paras apu löytyy logistiikkaoperaattoreilta ja polttoainetoimittajilta, joilta löytyy asiantuntemusta erilaisten logistiikkaratkaisujen päästöistä.

Päästölaskennan näkökulmasta logistiikasta on hyvin dataa saatavilla. Pystytte selvittämään, missä tavaranne liikkuvat, millaisella kalustolla ne kulkevat ja kuinka pitkiä matkoja. Tyypillinen ongelma on, että data on hajallaan eri järjestelmissä ja eri toimijoiden hallussa, mutta yhteistyöllä ja tarvittaessa osaavan kumppanin kanssa selvitystyö onnistuu.

4. Valitse tarvittavat toimenpiteet

Kun tavoite on selvillä, päästään itse asiaan eli valitsemaan toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Logistiikan osalta voidaan pohtia erilaisia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kaasusta HVO:hon ja sähköstä vetyyn.

Sähkö sopii toistaiseksi pienemmälle kalustolle ja taajama-ajoon, kun taas vety on vielä niin aikaisessa vaiheessa kehityskaartaan ja hintava, että sen todellista läpimurtoa Suomen liikenteessä vielä odotetaan. Gasum selvittää vedyn mahdollisuuksia aktiivisesti yhteistyössä suomalaisen Hycamite TCD Technologiesin kanssa.

Biokaasu sen sijaan mahdollistaa hiilineutraalin siirtymän jo tänään. Se on täysin uusiutuva polttoaine, joka sopii niin runkoliikenteen raskaan kaluston kuin paikallisjakelunkin käyttöön. Biokaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden. Se on siis yksi ympäristöystävällisimmistä polttoaineista, joita tällä hetkellä markkinoilla on.

+ Ole määrätietoinen, mutta kärsivällinen

Ympäristöteot ja etenkin hiilineutraalius vaativat isoja muutoksia. Prosessi voi olla pitkä ja vaatii systemaattista sitoutumista. Autamme mielellämme arvoketjun jokaisessa vaiheessa, jotta yrityksesi voi menestyä ja kasvaa ilmaston ehdoilla.

Olemme apunasi esimerkiksi vähäpäästöisessä logistiikassa, päästökompensaatiossa ja volyntary emission reduction eli VER-asioissa, kiertotaloudessa, alkuperätakuissa sekä uusiutuvan energian käytössä tuotannossanne.