Gasums nyeste gassfyllestasjon har åpnet i Trondheim

Gasum fortsetter utvidelsen av nettverket av gassfyllestasjoner, med en ny fyllestasjon i Norge. Stasjonen ligger i Trondheim kommune og er ideelt plassert midt i et knutepunkt for tungtransporten. Den nye stasjonen knytter stasjonsnettverket i Oslo-regionen sammen med de nordlige delene av Sverige, blant annet byene Östersund og Umeå. Stasjonen har både flytende og komprimert gass, og svarer dermed på den økende etterspørselen etter lavutslippsdrivstoff i Norge.

Den nye stasjonen er nå åpnet og klar til å forsyne både regionens logistikkbedrifter og langtransporten fra Oslo, gjennom Trondheim og hele veien til Sverige. Stasjonen ligger ved logistikknutepunktet Heggstadmoen, og den er et viktig ledd i Gasums utvidelse av det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner. Det nåværende stasjonsnettverket sørger allerede for vekst i bruken av gass i tungtransporten.

Den nye stasjonen er en del av samarbeidet mellom Gasum og Coop. Den vil bli brukt til å levere fornybar biogass til Coops transportpartnere, i tillegg til å redusere utslippene fra tungtransporten generelt. Stasjonen er åpen for alle logistikkaktører.

«Vi gleder oss veldig over å realisere denne delen av samarbeidet med Coop, og det er spennende at stasjonen nå er i drift og kan forsyne områdets logistikkbedrifter med biogass og naturgass. Jeg er svært glad for å se den betydelige interessen for gass blant de store logistikkaktørene i Norge. Ved å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner, kan vi også gi lokale selskaper muligheten til betydelig reduksjon av utslippene. Dette er Gasums nordligste fyllestasjon i Norge, og den vil derfor åpne nye ruter for bedrifter som kjører på gass», sier John Melby, Gasums trafikkdirektør for Norge.

Norske transportselskaper mener at gass er bra for både klimamål og profil

Stasjonen har både komprimert og flytende gass, og svarer derfor på den økende interessen for gass blant norske transportselskaper. En nylig undersøkelse på oppdrag fra Gasum viser at opptil 45 % av bedriftene er interesserte i gass som et alternativt drivstoff*. Norske transportselskaper ser på gass som en kostnadseffektiv løsning for å redusere utslippene, og fremfor alt for å fremstille bedriften på en positiv måte overfor både nåværende og potensielle kunder.

Transportselskapene spiller også en viktig rolle i å nå de nasjonale klimamålene. Norge har satt et mål om å redusere utslippene med minst 50 % innen 2030. Hvis så lite som en femtedel av tungtransportmarkedet bytter fra tradisjonelle drivstoff til biogass, er det mulig å oppnå en reduksjon i karbonutslippene på 70 %. Bruk av biogass reduserer utslippene av klimagasser i drivstoffets livssyklus med over 90 % sammenlignet med fossile drivstoff. Med kostnadseffektiv naturgass bli utslippene mer enn 20 % lavere. På et lokalt plan vil bruk av gass også bidra til bedre luftkvalitet, ettersom gassen kun produserer en brøkdel av de lokale utslippene av f.eks. nitrogenoksider og partikler, sammenlignet med tradisjonelle drivstoff.

Gassfyllestasjonen ligger på adressen Østre Rosten 108, 7075 Tiller.

*Undersøkelsen ble utført av Value Clinic i januar og februar 2021, og den omfattet 101 beslutningstakere fra norske transportselskaper.

For mer informasjon, ta kontakt med:

John Melby, Director Traffic Norway, Gasum
Tel. +47 91142390, john.melby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/