Juha Ala-Huikku

Juha Ala-Huikku

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
p. 044 522 2181
juha.ala-huikku@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

13.06.2022

Biokaasua on runsaasti ja sitä voidaan tuottaa vielä paljon enemmän

Euroopan komission tavoitteena on nostaa biometaanin vuotuinen tuotantokapasiteetti Euroopassa lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite voidaan saavuttaa, sillä biokaasua voidaan tuottaa vielä paljon nykyistä tuotantomäärää enemmän. Tämä johtuu siitä, että jokaisessa Euroopan maassa on paljon biohajoavaa jätettä, jota ei vielä hyödynnetä kunnolla. Tulevaisuudessa uusiutuvia kaasuja, kuten synteettistä metaania, voidaan valmistaa myös power-to-gas- eli P2G-tekniikkalla.

Biokaasun kysyntä ei ole koskaan ollut näin korkealla. Yhä useammat toimijat haluavat vähentää tieliikenteen ja logistiikan päästöjä siirtymällä nesteytettyyn biokaasuun (LBG), joka on puhtain saatavilla oleva raskaiden ajoneuvojen polttoaine. Myös kaasukäyttöisissä henkilöautoissa ja pakettiautoissa käytetty metaani on nykyään pääasiassa biokaasua.

Kysyntä ja biokaasun saatavuus jatkavat kasvuaan myös tulevaisuudessa. Euroopan komission tavoitteena on irtautua Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta ja nostaa biometaanin tuotanto lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä.

”Euroopan biokaasutuotannon on kymmenkertaistuttava kahdeksassa vuodessa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta täysin mahdollinen. Euroopassa voidaan tuottaa paljon nykyistä enemmän biokaasua. On arvioitu, että esimerkiksi Suomessa biokaasun tuotantopotentiaali on kymmenen TWh vuodessa, kun nykyinen kapasiteetti on vain hieman yli yksi TWh”, Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Ala-Huikku sanoo.

Gasum on asettanut tavoitteekseen tuoda markkinoille neljä TWh biokaasua vuoteen 2025 mennessä. Biokaasu tuotetaan Gasumin omissa ja yrityksen sertifioitujen eurooppalaisten kumppanien tuotantolaitoksissa.

Lannasta tuotettava biokaasu voi tuottaa negatiivisia päästöjä

Biokaasua tuotetaan biohajoavasta jätteestä, kuten kotitalouksien ja yritysten biojätteistä, elintarviketeollisuuden sivuvirroista, jätevesilietteestä sekä maatalouden lannasta ja peltojen biomassasta. Tällaisen jätteen hyvä puoli on, että se ei lopu. Biokaasun tuotannon kasvattamiseksi käytettävissä olevan raaka-aine tarvitsee vain hyödyntää täysimääräisesti.

Lanta ja maatalouden sivuvirrat ovat yksi merkittävimmistä hyödyntämättömistä biokaasun raaka-aineista. EU etsii parhaillaan tapoja varmistaa lannan ja muiden maatalouden sivuvirtojen parempi ohjautuminen biokaasun tuotantoon. Tässä voisi ottaa mallia esimerkiksi Ruotsia, missä valtio tukee lannan käyttöä biokaasun tuotannon raaka-aineena.

”Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kasvattamalla biokaasun tuotantoa olisi helppoa. Teknologia biokaasun tuotantoon on jo olemassa, eikä uusia innovaatioita tarvita. Tarvitaan vain uusia tehtaita ja sen varmistamista, että niille ohjautuu raaka-ainetta”, Ala-Huikku toteaa.

Biokaasun käyttö vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 %. Lisäksi kun biokaasua valmistetaan lannasta, vältetään perinteisessä lannankäsittelyssä syntyvät kasvihuonekaasupäästöiltä. Siten biokaasun elinkaaripäästöt voivat vähentyä kokonaisuudessaan jopa yli 100 prosenttia. Kun lanta käsitellään biokaasulaitoksessa, sen sijaan, että se levitettäisiin pelloille, sen vapauttama metaani ei päädy ilmakehään, vaan siitä tehdään biokaasua.

Prosessi on täydellinen esimerkki kiertotaloudesta.

Kaasuinfrastuktuuria voidaan hyödyntää tulevaisuuden ratkaisuissa

Tulevaisuudessa uusiutuvia kaasuja, kuten synteettistä metaania, voidaan tuottaa niin sanotulla power-to-gas (P2G) -tekniikalla. Päästötöntä synteettistä metaania voidaan käyttää samalla infrastruktuurilla kuin biokaasua ja maakaasua.
Siitä, millä aikajänteellä tällaisten laajamittaisten ratkaisujen käyttöönotto tapahtuu, on erilaisia mielipiteitä. Ala-Huikun mukaan tulevaisuus saattaa olla lähempänä kuin uskommekaan.

”Energiateollisuus on tällä hetkellä perustavanlaatuisessa käännekohdassa, mikä todennäköisesti nopeuttaa uusien energialähteiden ja teknologioiden kehitystä. On todella mielenkiintoista nähdä, millaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa. Olen varma, että sekä biokaasun kysyntä että saatavuus moninkertaistuvat lähivuosina ja Gasum tekee tietysti oman osansa kapasiteetin lisäämiseksi”, Ala-Huikku sanoo.

Tutustu myös näihin
Autotiet
ARTIKKELI

Vinkit päästövähennyksiin vastuullisuusasiantuntijoille

Teollisuusyrityksissä tehdään merkittäviä ilmastotekoja jo nyt, mutta miten löytää tehokkaat keinot leikata päästöjä nopeasti vielä lisää? Poimi vinkkimme!

Lue lisää
Gasum raskas liikenne
ARTIKKELI

Iveco ja PLC Transit Services kertovat kaasuajoneuvojen suosiosta

Kuljetusala on jo muutaman vuoden ollut kiinnostunut kaasusta ja kuorma-autojen hankintatuen myötä kiinnostus on kasvanut entisestään.

Lue lisää
Rekka liikenteessä
ARTIKKELI

Logistiikan päästöt kuriin kustannustehokkaasti

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Oskari Lähdeaho on tutkinut logistiikan päästöjä. Mitkä ovat parhaat tavat saada logistiikan hiilijalanjälki kuriin?

Lue lisää