Gasum vahvistaa pääkaupunkiseudun tankkausasemaverkostoaan – Uusi asema Vantaalle kesällä

Gasum avaa uuden kaasutankkausaseman Vantaan Länsisalmeen kesäkuun loppuun mennessä. Asema tukee Vantaan kaupungin ilmastotavoitteita parantamalla entisestään kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia siirtyä käyttämään vähäpäästöistä kaasua ajoneuvojen polttoaineena. Potentiaalia on mm. jätehuollossa, sillä kunnallisista jäteautoista jo 13 prosenttia kulkee biokaasulla.

Energiayhtiö Gasum laajentaa kaasutankkausasemaverkostoaan pääkaupunkiseudulla avaamalla Vantaan Länsisalmeen kaasutankkausaseman kesäkuun loppuun mennessä. Aseman rakennustyöt aloitetaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Uuden aseman myötä kaasukäyttöisiä henkilöautoja ja kevyttä kuljetuskalustoa, kuten jakelu- ja jäteautoja, palvelee pääkaupunkiseudulla kaikkiaan 11 asemaa. Uusi asema avataan erinomaisten liikenneyhteyksien varrelle Kehä III:n ja Porvoon moottoritien risteyksen läheisyyteen.

”Biokaasukäyttöisten jäteautojen suosio on jatkuvassa nousussa. Jo 13 prosenttia kunnallisista jäteautoista kulkee biokaasulla, ja määrä on yhä nousussa. Uusi asema sijaitsee aivan Vantaan jätevoimalan vieressä, mikä tukee jätekuljetusten siirtymistä kaasukäyttöiseen puhtaampaan kalustoon. Koska jäteautot ovat pääsääntöisesti yli 16-tonnisia, on niiden käyttöön mahdollista hakea Traficomilta hankintatukea. Tämä helpottaa siirtymistä vähäpäästöisempään logistiikkaan entisestään. Uskon, että aseman sijainti miellyttää myös Porvoonväylää ajavia autoilijoita, sillä asemalle poikkeaminen käy helposti läheisen Kehä III-Porvoonväylä liittymän kautta”, kertoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio

Kaasun merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä tunnistetaan vuosi vuodelta paremmin. Kaasumarkkinan kasvua Suomessa vauhdittaa energiaviraston infrastruktuurituki kaasuasemien rakennushankkeille. Tukea myönnettiin vuodelle 2021 yhteensä 18 hankkeelle, joista viisi on Gasumin asemaprojekteja.

Uusi tankkausasema tukee Vantaan ilmastotavoitteita

Länsisalmen tankkausasema on Gasumin neljäs asema Vantaalla. Uuden aseman avaaminen helpottaa alueen kaasuautoilijoiden ja yritysten siirtymistä käyttämään kaasua käyttövoimana tukien samalla Vantaa tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Vantaan ilmastotavoitteissa liikenteen vähäpäästöiset käyttövoimat on nostettu esille erikseen yhtenä keinona hiilineutraaliuden edistämiseksi.

”Liikenteen päästöjen suhteellinen osuus Vantaan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, esimerkiksi suurempi kuin kaukolämmön tuotannon. Liikenteen päästöjen alentaminen onkin tärkeää, ja biokaasun käyttömahdollisuuksien lisääminen tukee vähennystavoitteita. Haluamme Vantaalla lisätä biokaasun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja tukea kiertotaloutta”, kertoo ympäristöpäällikkö Jari Viinanen Vantaan kaupungilta.

Biokaasulla voidaan pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasun liikennekäytössä lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä, syntyy vain murto-osa perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Biokaasu on täysin uusiutuva polttoaine, jonka tuotannossa hyödynnetään biohajoavia jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja jätevesilietteitä. Sen käyttäminen logistiikan polttoaineena on yrityksille helppo tapa liittyä osaksi kiertotaloutta.

Vantaan Länsisalmen kaasutankkausasema avataan kesäkuun loppuun mennessä osoitteeseen Länsisalmentie 3, 01200 Vantaa. Tiedotamme tarkemmin asemahankkeen edistymisestä ja avautumisaikataulusta verkkosivuillamme.

Tutustu Gasumin kaasutankkausemaverkostoon >

Lisätietoja:

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi