OxGas: Gas kommer att vara en del av framtidens hamntjänster

Genom att bygga en gasterminal i Oxelösunds hamn är OxGas fast beslutna att minska utsläppen från sjöfarten. Första steget har redan tagits, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds hamn och OxGas.

Vi på OxGas bygger en ny gasterminal vid Oxelösunds hamn. I den initiala fasen kommer terminalen att betjäna SSAB:s lokala specialstålverk genom att förse det med en alternativ energikälla.

SSAB:s masugnar värmdes tidigare upp med kol och koks. Efter en övergång från dessa två till elektriska masugnar kommer det att behövas nya energikällor för andra processer, som exempelvis valsverket. 

Första fasen innefattar byggandet av en mindre behållare på 500 kubikmeter. Gasum kommer att leverera en nyckelfärdig lösning till oss, som innefattar både gasbehållaren och fortlöpande gasleveranser. I den andra fasen kommer vi att bygga en terminal på 30 000 kubikmeter som också skulle kunna leverera naturgas och biogas till SSAB:s stålverk i Borlänge och till andra kunder.

Planerar en fullservice-LNG-hamn

I Oxelösunds hamn investerar vi i omfattande tjänster inom lasthantering och transporttjänster och vi utökar ständigt vårt serviceutbud. Vi vill erbjuda alla hamntjänster som kunderna kan behöva. Gas är en del av den servicen. Därför är planen också att expandera till bunkring av flytande gas. 

Mer miljövänliga energialternativ är en stor fördel för hamnen. Det kan hjälpa sjötransporttjänster att konkurrera med järnvägs- och vägtransporter inom kontinentala europeiska transporter.

Planen är att börja med bunkring av flytande gas under 2022 eller i början av 2023.

Gas är framtidens fartygsbränsle

Flytande naturgas (LNG) spelar en betydande roll som bränsle för sjötransporter under övergångsperioden och gör det möjligt att senare enkelt och smidigt övergå till biogas.

LNG verkar för närvarande vara det mest populära bränslet för nya fartyg. Vi tror att det är rätt val för framtiden.

Sjöfarten måste ta sitt ansvar genom att fasa ut tunga eldningsoljor och marin dieselolja. Det har redan skett ett skifte i Östersjön mot mindre skadliga bränslen, men det finns fortfarande stort utrymme för förbättring, i synnerhet när det gäller utsläpp av fina partiklar och kväveoxider. 

Mot en koldioxidneutral hamn

Vi försöker också att minska våra egna utsläpp. Vi har redan bytt ut våra gaffeltruckar, lyftanordningar och andra maskiner från fossila bränslen till förnybar diesel.

I den stora bilden följer vi SSAB:s exempel när de övergår till fossilfri stålproduktion. Som tjänsteleverantör anser vi att det är viktigt att vara med dem i frontlinjen när det gäller miljöaspekterna.