SSAB bruker naturgass i stålindustrien

Den svenske stålspesialisten SSAB skaper et mer bærekraftig energisystem med LNG.

SSABs stålproduksjonsanlegg i den svenske byen Borlänge begynte for noen år siden å bruke naturgass som brennstoff til en av glødeovnene. Gasum leverer flytende naturgass (LNG) til Borlänge med lastebiler, og naturgassforbruket er 6–7 tonn i timen. 

– LNG er et svært effektivt brennstoff til industrielle prosesser som oppvarming av stål. Det er veldig enkelt å regulere mot prosessbehovene, det har det laveste CO2-utslippet blant de fossile brennstoffene, og det produserer ikke støv, ingen NOx og nesten ingen svovel. I tillegg er det veldig enkelt å gå over til biobrennstoff når infrastrukturen er på plass, sier energisjef Tomas Hirsch i SSAB. 

Naturgass er en del av et mer bærekraftig energisystem

 Skiftet til naturgass er en del av SSABs strategi for å gjøre energisystemet mer bærekraftig og kostnadseffektivt, samt å spre risikoen ved å bruke flere forskjellige typer brennstoff. 

SSAB begynte å snakke med naturgassleverandører allerede i 2010, og i 2012 skrev de under en avtale. 

I Borlänge lagres gassen i fire tanker med en totalkapasitet på 500 tonn, dvs. 1000 kubikkmeter. Produksjonen forbruker ca. 45 000 tonn naturgass i året. 

– Vi har faktisk vært interessert i naturgass siden 70-tallet, men mangelen på naturgassrørledninger i Sverige førte til at ideen aldri ble realisert. I 2002 ønsket vi å øke produksjonen, og bestemte oss for å redusere utslippene av nitrogenoksid med 40 prosent. Tungoljen vi brukte inneholdt 0,4 prosent svovel, og det var også noe vi ville bli kvitt, påpeker Hirsch. 

Lavere utslipp

Hele terminalen, inkludert tankene, eies av Gasum. De årlige utslippene av nitrogenoksid er redusert med 300 tonn. Utslippene av karbondioksid er også redusert med 40 000 tonn per år, og de tidligere utslippene av 400 tonn svoveldioksid er nesten eliminert. 

Borlänge er ikke det eneste stedet SSAB har tatt i bruk LNG; selskapet begynte nylig å benytte LNG ved Raahe-stålverket i Finland. LNG transporteres til Raahe med tankbiler fra Manga LNG Oys terminal i Tornio i Nord-Finland. 

Webinaropptak: Natur- og biogassens rolle i fremtiden

Se vårt webinaropptak der vi diskuterer rollen til natur- og biogass i fremtiden. Utsiktene for disse energikildene diskuteres med fokus på industriell virksomhet og gods og tungtransport.

Les mer