SSAB använder naturgas inom stålindustrin

Den svenska stålspecialisten SSAB gör energisystemet mer hållbart med LNG.

SSAB:s ståltillverkningsfabrik i Borlänge introducerade naturgas som bränsle i en av uppvärmningsugnarna för några år sedan. Flytande naturgas (LNG) levereras till Borlänge av Gasum med lastbilar och naturgasförbrukningen är mellan sex och sju ton per timma.

– LNG är ett väldigt effektivt bränsle för industriella processer som exempelvis värma upp stål. Det är väldigt enkelt att reglera mot processbehovet, det har de lägsta koldioxidutsläppen av alla fossila bränslen, inget damm, låga kväveoxidutsläpp och nästan inget svavel alls. Det är också väldigt enkelt att övergå till biogent bränsle när man har infrastrukturen, säger energichef Tomas Hirsch på SSAB.

Naturgas är en del av ett mer hållbart energisystem

En övergång till naturgas är en del av SSAB:s strategi för att göra energisystemet mer hållbart och mer kostnadseffektivt samt sprida riskerna genom att använda flera olika typer av bränslen.

SSAB började diskutera med leverantörer om naturgasleveranser redan 2010, och 2012 ingick företaget ett avtal.

I Borlänge lagras gasen i fyra tankar som innehåller sammanlagt 500 ton, det vill säga 1 000 kubikmeter. På ett år förbrukar produktionen cirka 45 000 ton naturgas.

– Jag har i själva verket varit intresserad av naturgas ända sedan 1970-talet, men eftersom det inte finns några naturgasledningar i Sverige har idén aldrig omsatts i praktiken. 2002 ville vi öka vår produktion och beslutade oss för att minska våra kväveoxidutsläpp med 40 procent. Den tunga eldningsolja vi använde innehöll även 0,4 procent svavel, som vi ville få bort, påpekar Hirsch.

Lägre utsläpp 

Hela terminalen inklusive tankarna, ägs av Gasum. De årliga utsläppen av kväveoxider har minskat med 300 ton sedan övergången till naturgas. Även koldioxidutsläppen har minskat med 40 000 ton per år och de tidigare utsläppen av svaveldioxid på 400 ton har nästan helt eliminerats.

Borlänge är inte det enda ställe där SSAB numera använder LNG: nyligen introducerade även LNG vid sitt stålverk i finska Brahestad. LNG transporteras till Brahestad via tankbilar från Manga LNG Oy:s terminal i Torneå i norra Finland.

Se inspelningen: Gasens roll i framtidens energimix webbinarium

Hur kommer framtidens energimix att se ut för industrin i Sverige? Kommer naturgasen anses hållbar på sikt, och finns det tillräckligt med biogas för de som vill ha? Lyssna till ett webbinarium där vi diskuterar natur- och biogasens roll i framtiden och utsikten för dessa energikällor.

Läs mer