Gasum LNG terminal i Nynäshamn

Brunnsviksholmsvägen 1
P.O.Box 64
SE-149 21 Nynäshamn
Sverige


Benny Johansson

Terminal Manager
+46 700 809 184
benny.johansson@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Sikkerhetsinformasjon

Se sikkerhetsinformasjonen for Nynäshamn-området her.


Gasums LNG-terminal i Nynäshamn

Gasums LNG-terminal på Brunnviksholmen i Nynäshamn var den første i sitt slag i Sverige, og den startet virksomheten i mars 2011. LNG blir transportert til terminalen med skip. En del av terminalen ble åpnet for tilgang av tredjeparter fra 2021.

Terminalen dekker behovene for LNG i industrien, skipsfarten og trafikken i de østlige delene av Sverige og leverer blant annet naturgass til Nynäs raffineri og LNG til Gotlandsbolaget og Viking Line.

Terminalen består av:

  • En lagringstank for LNG (høyde 37 m)

  • En kai med muligheter for lossing av skip

  • Prosessutstyr og to lastestasjoner for lastebiler

Terminalens lagringskapasitet for LNG er på 20,000 m3.